ประวัติ ‘หลวงตายุทธ’ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีธรรมราช ละสังขาร สิริอายุ 86 ปี 66 พรรษา

1443
views

มูลนิธิประชาร่วมใจ แจ้งข่าวว่า พระบุญฤทธิ์หงส์ประสาธน์ “หลวงตายุทธ” ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิประชาร่วมใจละสังขารด้วยความสงบที่ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 03.50 น. ของวันที่ 25 มี.ค.66 รวมสิริอายุ 86 ปี 2 เดือนพรรษา 66

จากนั้นเวลา 18.00 น.ทางมูลนิธิประชาร่วมจะเคลื่อนร่าง “หลวงตายุทธ” ออกจากโรงพยาบาลสิริราชมายังสถานที่ก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ ถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ 2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพในเวลา 15.30 น.และสวดอภิธรรมคืนแรกเวลา 19.30น. วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค.66 หลังจากนี้กำหนดสวดพระอภิธรรมรวม 9 คืนถึงวันจันทร์ที่ 3 เม.ย.66

หลวงตายุทธ

ส่วนบรรยากาศรับร่างหลวงตายุทธ มีสมาชิกองค์การสถานสาธารณกุศล เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งมูลนิธิต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีรับสรีระ “หลวงตายุทธ“ ก่อนจะประกอบพิธีบรรจุสรีระหลวงตายุทธบรรจุโลงแก้ว ซึ่งหลวงตายุทธสร้างโลงแก้วไว้บรรจุศพของตนเองตั้งแต่ต้นปี 2565 หลังจากนั้นทางคณะกรรมมูลนิธิประชาร่วมใจประกอบพิธีตามลำดับ

ประวัติ หลวงตายุทธ พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ หรือ “หลวงตายุทธ” เกิดเมื่อวันที่ 24 ม.ค. พ.ศ.2480 ที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายกลิ้งและนางหงส์ หงส์ประสาธน์ อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.2500 ณ วัดสุวรรณบรรพต อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หลวงตายุทธ

การศึกษา

– ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
– ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนซูนวานอิงลิชค็อลเล็จ ประเทศฮ่องกง
– ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
– ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

หลวงตายุทธ

ผลงาน

– ได้ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่างๆ หลายประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ.2506 จนปัจจุบันนำชาวต่างประเทศทั้งชายและหญิงมาบวชในประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

– ขณะกำลังศึกษาได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมะนิลาให้เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

– ปี พ.ศ.2519 ก่อตั้งศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาในมหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์,

– ปี พ.ศ.2524 ก่อสร้างเรือนพักคนไข้ขนาด 10 เตียงให้กับโรงพยาบาล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

– ปี พ.ศ.2525 ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิประชาร่วมใจ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

– ปี พ.ศ.2529 ได้รับการคัดเลือกจากกรมราชทัณฑ์ฮ่องกงให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักโทษฮ่องกงตามเรือนจำต่างๆ ที่เมืองฮ่องกงเป็นเวลาติดต่อกันกว่า 10 ปี

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล

– ก่อนละสังขารดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 694 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสันนิบาต มูลนิธิจังหวัดนครศรีธรรมราช จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE