สองยายใจบุญเมืองคอน ร่วมกันบริจาคที่ดินของตนเอง ปรับปรุงให้เป็นทางสาธารณประโยชน์

2009
views

เรื่องราวน่าประทับใจ ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดถนนซอยป้าเลียบ-พริก ที่คุณยายพริก และคุณยายเลียบ อุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ เพื่อลูกหลานในหมู่บ้านกว่า 30 ครัวเรือน ได้ใช้สัญจร

เมื่อวันที่ (27 มีนาคม 2566) ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง พร้อมด้วย นางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบถนนสาธารณประโยชน์ ถนนป้าเลียบพริก โดยคุณป้าพริก คุณป้าเลียบ สองยายใจบุญ ร่วมกันบริจาคที่ดินของตนเอง ปรับปรุงให้เป็นทางสาธารณประโยชน์บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ความยาวกว่า 125 เมตร กว้าง 4 เมตร

เพื่อให้ลูกหลานในหมู่บ้าน จำนวน 30 ครัวเรือน ได้ใช้สัญจร โดยพี่น้องร่วมกันทำถนนหินคลุก เป็นเส้นทาง เข้า-ออก โดยในเบื้องต้นทาง อบต.ไชยมนตรีได้ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงทำเป็นถนนคอนกรีตให้มีความแข็งแรงและสะดวกแก่ผู้ใช้สัญจร

โดยหลังตัดริ๊บบิ้นเปิดถนนซอยป้าเลียบ-พริกแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินไปตามถนนเส้นดังกล่าวไปยังบ้านคุณตาผ่อง ซึ่งเป็นบ้านท้ายซอย ดูสภาพบ้านคุณตาหลังคาชำรุด ในเบื้องต้น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บริจาคปรับปรุงหลังคาบ้านที่ชำรุดให้ ขณะที่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทั้ง 30 ครัวเรือน ทุกคนต่างขอบคุณป้าพริก และลูกหลานป้าเลียบ (ป้าเลียบเสียชีวิตแล้ว) ที่อุทิศที่ดินเพื่อสร้างถนนเส้นดังกล่าวได้สัญจร และสัญญาว่าจะน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ ตามโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ร่วมปลูกผักสองข้างถนน เพื่อให้สวยงาม และเป็นถนนที่ทุกคนมีความรัก สามัคคีร่วมกัน.

ข้อมูล – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
นครออนไลน์ ขออนุโมธนาสาธุ ในการกระทำที่เป็นบุญกุศลในครั้งนี้…

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE