นครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

902
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

วันนี้ (11 เม.ย.66) ที่สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเทศกาลกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิธีประกอบด้วยการ ทำพิธีบวงสรวง (พิธีพราหมณ์) เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช จากนั้นเป็นการวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ของส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน พิธี เจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยการสรงน้ำรูปหล่อพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจำลอง

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เป็นปฐมกษัตริย์เป็นต้นราชวงศ์ปทุมวงศ์ แห่งอาณาจักรตามพรลิงก์ เป็นผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราช จากชุมชนเดิมซึ่งมีชื่อเรียกว่า ตามพรลิงก์ บนหาดทรายแก้ว (บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน) เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 17 จนกลายเป็นนครรัฐหรือเป็นอาณาจักรใหญ่ในคาบสมุทรไทย ก่อนที่จะเข้ารวมอยู่ในราชอาณาจักรไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาในต้นพุทธศตวรรษที่ 20

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

โดยพระองค์ได้ปกครองในรูปแบบธรรมราชา มีเมืองบริวารในการปกครอง 12 เมือง เรียกเมือง 12 นักษัตร สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ โดยบรรจุพระสารีริกธาตุไว้ในองค์พระบรมธาตุ ประดิษฐานที่หาดทรายแก้ว ศูนย์รวมศรัทธา พระพุทธศาสนา เกิดประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุ ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ที่มา – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE