ประวัติ พระเทพปัญญาสุธี “พร้อม แก้วทอง” อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร

1214
views

ประวัติ พระเทพปัญญาสุธี มีนามเดิมว่า พร้อม แก้วทอง (พร้อม โกวิโท ป.ธ.๘) เกิดเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2474 ที่บ้านแคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช บรรพชา เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2490 ที่วัดเขมาราม (ควนยาว) และอุปสมบทที่วัดวัดเขมาราม (ควนยาว) เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2495 โดยมีพระศรีธรรมราชมุนี (หมุ่น อิสฺสโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และอดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา พ.ศ. 2490 สอบได้ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.2491 สอบได้ นักธรรมชั้นโท พ.ศ.2492 สอบได้ เปรียญธรรม 3 ประโยค พ.ศ.2493 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2493 สอบได้ เปรียญธรรม 4 ประโยค พ.ศ. 2494 สอบได้ เปรียญธรรม 5 ประโยค พ.ศ.2495 สอบได้ เปรียญธรรม 6 ประโยค พ.ศ.2496 สอบได้ เปรียญธรรม 7 ประโยค พ.ศ.2497 สอบได้ เปรียญธรรม 8 ประโยค พ.ศ.2504 สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง
– พ.ศ.2502 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
– พ.ศ.2518 เป็น พระอุปัชฌาย์
– พ.ศ.2560 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง

ตำแหน่งฝ่ายการศึกษา
– พ.ศ.2493-2494 เป็น พระอาจารย์สอนประจำสำนักนักเรียนวัดคูหาสวรรค์
– พ.ศ.2501 เป็น พระอาจารย์สอนวัดประยุรวงศาวาส
– พ.ศ.2561 เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ลำดับสมณศักดิ์
– พ.ศ.2515 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีธีรพงศ์
– พ.ศ.2524 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิมุนี
– พ.ศ.2533 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาสุธี

พระเทพปัญญาสุธี ละสังขารเมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.13 น. ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ ด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลนครินทร์ นครศรีธรรมราช ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาศิษยานุศิษย์จำนวนมาก

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE