ประวัติพระแก่วัดก้างปลา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2405
views

ประวัติพระแก่วัดก้างปลา ตามคำบอกเล่าของคนแก่โบราณที่เล่าสืบ ๆกันมาจนถึงปัจจุบัน เดิมทีท่านเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เชื้อสายพระวงศ์ไม่มีคูครองเป็นผู้มีใจบุญสุนทานมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากชอบทำบุญบำรุงพระศาสนา ต่อมาท่านทราบว่าที่เมืองนครมีการบูรณะซ่อมแซมพระบรมธาตุท่านได้บอกบุญแก่ ผู้มีจิตศรัทธารวบรวมทรัพย์สินที่มีค่าพร้อมเสบียงชวนคณะศรัทธาพร้อมบริวาร ลงเรือสำเภาเดินทางมาทางทะเลสิ้นระยะเวลาแรมเดือนเข้าทางแม่น้ำลำคลอง (คลองใหญ่) มาถึงคุ้งน้ำวน (คลองเภาลายปัจจุบัน) เรือสำเภาก็อับปางลงทรัพย์สินก็ล่มสลายลงในแม่น้ำผู้คนที่มากับเรือก็กระจัด กระจายไปคนละทาง ส่วนองค์ของท่านเองมาติดอยู่ที่เกาะวัดก้างปลาและก็สิ้นพระชนม์ที่เกาะก้าง ปลาแห่งนี้

ต่อมามีพระภิกษุเชื้อสายจีนได้สืบทราบว่าคณะที่เดินทางมาเพื่อบูรณะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช​ ได้เสียชีวิตลงในระหว่างทางเพราะเรือสำเภาอับปางลง จึงได้สร้างพระพุทธรูปไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาและระลึกถึงคุณความดีของท่าน มีลักษณะพระหัตถ์ขวาถือทรัพย์ พระหัตถ์ซ้ายให้ทรัพย์​ สวมเทริดมโนราห์​ประดิษฐานไว้ที่เกาะก้างปลา

ส่วน ความเป็นมาของ วัดก้างปลาที่ได้ชื่อว่าวัดก้างปลาเพราะในสมัยนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นเกาะ​ มีต้นไม้ชื่อว่าต้นก้างปลาขึ้นอยู่มาก​ ต่อมาตาหมื่นแก้วและตาหมื่นวังซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าเมืองนครในสมัยนั้นให้เป็นผู้มาเก็บค่าส่วยภาษีจาก ประชาชนที่บ้านด่านใหญ่เมื่อเก็บได้แล้วก็ให้เก็บไว้ที่บ้านฉาง( ซึ่งสถานที่ทั้ง ๒ นี้ก็ยังมีเรียกกันจนถึงปัจจุบัน) และตาหมื่นแก้วตาหมื่นวังทั้ง ๒คนเห็นว่าพื้นที่เกาะก้างปลาแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือรูปพระแก่มีพระสงฆ์มาพักอยู่เสมอจึงได้กันพื้นที่ที่เป็นเกาะก้างปลานี้ไว้เป็นที่พักของพระสงฆ์​ และไว้เป็นที่ทำบุญของชาวบ้านและก็ได้สร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา จึงได้ชื่อว่า วัดก้างปลา

ซึ่งต่อมาถึง สมัยพระครูวิฑิตธรรมโสภณ ( พระมหาเลียบ ฐิตธมฺโม)ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดก้างปลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และได้ทำการเคลื่อนย้ายรูปพระแก่ท่านได้เจ็บป่วยลงโดยหาสาเหตุไม่ได้แม้ไปหา หมอที่ไหนก็ไม่พบสาเหตุของอาการป่วย ท่านคิดขึ้นมาได้ว่าน่าจะมาจากการเคลื่อนย้ายรูปพระแก่เป็นแน่จึงได้ทำการ บนบานศาลกล่าวขึ้นท่านก็หายจากอาพาธ และได้ทำการย้ายรูปพระแก่มาไว้ที่เดิมและได้จัดสร้างวิหารขึ้นมาใหม่โดย ประดิษฐานรูปพระแก่ไว้ภายใน
ที่เรียกกันไปหลายชื่อก็เพราะสาเหตุดังนี้

วิหารพระแม่แก่ ‘วัดก้างปลา’
หนึ่งเดียวในโลก สร้างหลังคาเป็นยอดเทริดรอบสี่ทิศ
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ปัจจุบันของแก้บน ประทัด บนบวช ปัจจัยใส่ตู้ ฯลฯ
พิกัด​ วัดก้างปลา​
​ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด

https://maps.app.goo.gl/SsT8iNrun28ngwbw9

ข้อมูล/ภาพ – แม่แก่วัดก้างปลา / Supachai Rohitrattana

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE