โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าเรือ เมืองคอน จัดงานชุมนุมศิษย์เก่า” รุ่นที่ 1-4 ครั้งที่ 1 ศิษย์เก่าร่วมงานคึกคัก!!

928
views

โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานชุมนุมศิษย์เก่า รุ่นที่ 1-4 ครั้งที่ 1 สร้างรอยยิ้มและความสุขให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชน


วันนี้ (9 กันยายน 2566) ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมศิษย์เก่า รุ่นที่ 1-4 ครั้งที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ

โดยมีนายสมพร มากนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือร่วมให้การต้อนรับ โดยบรรยากาศก่อนพิธีเปิดงานชุมนุมศิษย์เก่า ช่วงเช้ามีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ รุ่นที่ 1-4 และรุ่นที่ 6 ได้แต่งชุดไทยโจงกระเบน หิ้วปิ่นโต เพื่อนำมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในตอนเที่ยง ก่อนพิธีเปิดได้ร่วมกันแสดงละคร และการแสดงเต้นรำของผู้สูงอายุกันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะการเต้นรำเพลงนกกรงหัวจุก ซึ่งสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ขณะที่ก่อตั้งมีชมรมผู้สูงอายุ 5 ชมรม มีนักเรียนรุ่นแรก 80 คน มีครู 12 คน หลักสูตรการเรียนการสอนเน้น 4 มิติ คือ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรมภูมิปัญญา และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็น

โดยมีวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุได้มาพบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยกัน มีการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน โรงเรียนผู้สูงอายุอาจมีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ปัจจุบัน มีชมรมผู้สูงอายุจำนวน 11 ชมรม มีนักเรียนจนถึงปัจจุบัน จำนวน 6 รุ่น และวันนี้เป็นการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่เรียนจบหลักสูตรด้วย จำนวน 45 ราย

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือทุกรุ่น งานวันนี้เป็นการชุมนุมศิษย์เก่าทั้ง 4 รุ่น ในนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่นชมที่เห็นภาพบรรยากาศที่น่ายินดีตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนในรุ่นแรกได้มาร่วมเปิดงาน และชื่นชมทีมงาน อบต ผู้นำท้องถิ่นที่ได้ร่วมมือดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามตามนโยนบายของรัฐบาลในเรื่องของผู้สูงอายุ ซึ่งจะเข้าสังคมผู้สูงอายุ และหลังเกษียณอายุราชการ หากอยู่ในพื้นที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 กันยายน 2566

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE