กำหนดการ งานบุญปีใหม่เมืองนครฯ ๒๕๖๗

1379
views
กำหนดการ งานบุญปีใหม่เมืองนครฯ ๒๕๖๗

จังหวัดนครศรีธรมมราช ได้จัดกิจกรรมบูชาพระบรมธาตุมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุที่ได้มีการบูรณาการกิจกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม สำหรับในปีนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันจันทร์ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และ สะพานนครน้อย สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช มีการจัดศูนย์การเรียนรู้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความภาคภูมิใจในมรดกธรรม

งานบุญปีใหม่เมืองนครฯ ๒๕๖๗

ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บุญแรกให้ทานไฟ และตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี และร่วมส่งเสริมพระบรมธาตุสู่มรดกโลก มรดกธรรม ตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมจัดต่อเนื่องกันตั้งแต่วันส่งท้ายปีเก่าถึงวันขึ้นปีใหม่

๑. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ๒๕๖๗

กำหนดการ : วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๔.๐๐ น.
สถานที่ : ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ร่วมกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาบูชาพระบรมธาตุ กิจกรรมเดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

๒. กิจกรรมเดินวิ่งราตรีเมืองคอน ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘

กำหนดการ : วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น.
สถานที่ : จุดปล่อยตัว สะพานนครน้อย สนามหน้าเมือง
การแข่งขันเป็น ๒ ระยะ คือ ประเภทมินิมาราธอน ๑๐.๕ กิโลเมตร และประเภท Fun Run ๔ กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวระยะแรก เวลา ๒๐.๐๐ น. เส้นทางวิ่งผ่านถนนราชดำเนิน สี่แยกประตูไชยสิทธิ์ ถนนหลังวัดพระมหาธาตุ ถนนพุทธภูมิ และถนนเลียบทางรถไฟ และเข้าเส้นชัย ณ จุดปล่อยตัว

สมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : วิ่งราตรีเมืองคอน Night Run at Nakhonsi

๓. กิจกรรมบุญแรกปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนครฯ ๒๕๖๗

กำหนดการ : วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น.
สถานที่ : ณ ลานทรายหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ร่วมประเพณีเก่าแก่อัตลักษณ์ของจังหวัดนครฯ ทำบุญถวายอาหารถิ่นปรุงร้อนแก่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเช้าตรู่ และชมงานศิลปะจัดวาง (Installation Art) ภายใต้แนวคิดการให้ทานไฟ จากศิลปินกลุ่มครีเอทีฟนครฯ

๔. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗

กำหนดการ : วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น.
สถานที่ : ถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ประตูเยาวราช
ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณร กว่า ๒๐๐ รูป จากวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองนครฯ

มาร่วมแต่งกาย ผ้าไทยพื้นถิ่น หรือชุดสุภาพมาร่วมงานกันนะคะ งานบุญครั้งนี้ร่วมใจกันใช้ #วัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการทำบุญเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในปี ๒๕๖๗

เพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงปีใหม่ จึงขอเเชิญชวนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งซุ้มโรงทาน โดยสามารถ ติดต่อได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 4714, 0 7535 7856 ในวันเวลาราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. ๐๗๕-๓๔๖-๕๑๕-๖
และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. ๐๗๕-๓๔๔-๗๑๔

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE