พระราชมงคลวชิรปัญญา”พ่อท่านอิ่ม” วัดทุ่งนาใหม่ อริยสงฆ์แห่งต้นน้ำตาปี

1147
views
พ่อท่านอิ่ม วัดทุ่งนาใหม่

พระราชมงคลวชิรปัญญา หรือ หลวงปู่อิ่ม ฉายา ปญฺญาวุโธ เจ้าอาวาส (กิตติมศักดิ์) แห่งวัดทุ่งนาใหม่ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช พระเกจิชื่อดัง 5 แผ่นดินแห่งต้นน้ำตาปี

พ่อท่านอิ่ม

“พ่อท่านอิ่ม” เดิมชื่อ นายอิ่ม วุฒิพงศ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ตรงกับ แรม ๗ ค่ำเดือนอ้าย(๑)ปีมะเส็ง อัฐศก จ.ศ. 1278 ร.ศ. 135 (บางข้อมูลระบุ วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2459 แต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2459 ตรงกับวันพุธ) หรือช่วงต้นรัชกาลที่ 6 เมื่ออายุ 17 ปี ราวปี 2477 ได้บรรพชาเป็นสามเณร โดยพระครูรังสรรค์อธิมุตต์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดยางค้อม โดยในวัยเด็ก ท่านมีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ อันเนื่องด้วยจากท่านเป็นหลานแท้ๆ ของพ่อท่านคล้าย

จนเมื่ออายุครบ 20 ปี ในราวปี พ.ศ. 2480 ท่านได้อุปสมบท โดยมี พระอาจารย์ปลอด วัดนาเขลียง เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดยางค้อม และได้ครองสมณเพศเป็นเวลา 1 ปีจึงได้ ได้ลาสิกขา เพราะจำเป็นต้องไปช่วยพ่อแม่ทำสวน ตามวิถีชีวิตปกติของคนทั่วไป แต่ขณะเป็นฆราวาส ก็ยังคงได้ร่ำเรียนวิชาจากพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ จนสามารถจดจำพระคาถา และเคล็ดวิชาของพ่อท่านคล้ายได้เป็นอย่างดี จนอายุท่านล่วงเข้าสู่วัยปีที่ 69 จึงสละทางโลกและบวชอีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2527 ในสมัยรัชกาลที่ 9 โดยมีท่านพระครูเชาวนาภิธาน เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดยางค้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช และครองสมณเพศตลอดมา

จนกระทั่ง พ.ศ.2536 ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาใหม่ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ขอยุติการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเนื่องจากวัยที่มากขึ้น แต่ท่านก็ยังคงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์จวบจนปัจจุบัน ปัจจุบันยังสุขภาพแข็งแรงดี ใช้ชีวิตเรียบง่าย และยังเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกศิษย์

น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ชุมชนบ้านทุ่งนาใหม่

อีกทั้งมอบเงินทุนการศึกษาเเก่นักเรียน-นักศึกษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดทุ่งนาใหม่ อย่างสม่ำเสมอ

แม้จะมีอายุมากแล้ว แต่ยังสรงน้ำด้วยตัวเอง ทั้งยังปฏิบัติกิจสงฆ์อย่างไม่บกพร่อง กวาดวัดเป็นประจำทุกวัน ต้อนรับญาติโยมที่มาอย่างไม่ขาดสาย ยึดหลักธรรมคำสอนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

ปัจจุปันยังมีสุขภาพเเข็งแรงดี เมตตาสูง ใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายอย่างสงบสุข และยังเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวบ้าน

วันที่ 6 พ.ค.2565 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชมงคลวชิรปัญญา เป็น พระราชมงคลวชิรปัญญา นานาพัฒนวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

พ่อท่านอิ่ม

ทั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ก.ค.2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทานมาถวาย

ท่ามกลางความปีติยินดีของศิษยานุศิษย์

หากจะนับอายุท่านตอนนี้ ก็ผ่านมา 5 แผ่นดิน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลที่ 10 ปัจจุปัน พ.ศ.2567 ท่านอายุ 107 ปี พรรษาที่ 39

คาถาบูชาเมตตามหาลาภพ่อท่านอิ่ม

พุทธัง เมตตา จะมหาลาภัง จะมหาลาโภ
ธัมมัง เมตตา จะมหาลาภัง จะมหาลาโภ
สังฆัง เมตตา จะมหาลาภัง จะมหาลาโภ
พ่อท่านอิ่ม ปัญญาวุโธ นะโมพุทธายะ เมรักขันตุ

 

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE