กราบไหว้ขอพร พระแม่ทานจอมภักดี​ เจดีย์​ศรี​วิชัย วัดภูเขา​หลัก นครศรีธรรมราช

767
views
พระแม่ทานจอมภักดี​ เจดีย์​ศรี​วิชัย วัดภูเขา​หลัก นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat (มักเรียกสั้น ๆ ว่า นคร) เป็นจังหวัดในประเทศไทย ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) ในอดีตมีชื่อเรียกดินแดนแถบนี้หลายชื่อ “นครศรีธรรมราช” มาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีต ทรงมีพระนามว่า “พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช” (ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช) มีความหมายว่า “นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” หรือ “เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่”

วัดภูเขาหลัก

“เมืองนครศรีธรรมราช” เป็น​เมือง​เก่าแก่​ในแหลมมาลายูมีชื่อ​ในศิลาจารึก​ว่า​”เมือง​ตามพรลิงค์” แผ่ขยายอาณาเขต​ไป​ปกครอง​หัวเมือง​มลลายูทั้งหมด​ บางครั้ง​เสื่อม​อำนา​จ​และเคยตกเป็นเมืองขึ้นของ​อาณาจักร​ศรี​วิชัย​ ในสมัยที่เรืองอำนาจ​ ได้แบ่งการปกครอง​ออก​เป็น ​12​ หัว​เมือง​ เมืองนครศรีธรรมราช​ มีประวัติความเป็นมา​ที่ยาวนาน​เกือบ​ 2,000 ปี​ มีความเจริญรุ่งเรือง​ทาง​วัฒนธรรม​ โดย​ประมาณ​ พ.ศ.1000-1800 มีการก่อสร้างศาสนสถาน

… “สมัย​ศรีวิชัย” ในปี​ พ.ศ.1320 ได้มีการสร้าง”วัดภูเขาหลัก” ( ตั้งอยู่ที่บ้านจอมภักดี ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ) โดย”ชาวลังกา​สิงหล” คือได้นำเอา​ทรัพย์สิน​ที่บรรทุก​เรือเพื่อนำไปสมทบสร้างพระบรมธาตุ​ที่เมือง นครศรีธรรมราช​ ได้ล่องเรือ​มาทาง​แม่น้ำตาปี​ จนถึง​บริเวณ​เทือกภูเขา​หลัก​ ได้ทราบถึงเรื่องราว​ของพระบรมธาตุ​นั้นสร้างเสร็จแล้ว​ จึงได้ตกลงกันว่าไม่ไปต่อแล้ว​ จึงนำสมบัติ​ของ​มีค่าเหล่านี้​ฝังไว้แล้วได้สร้าง​วัดขึ้น​ เพื่อสืบทอด​พระพุทธ​ศาสนา​และสร้าง​เจดีย์​ศรี​วิชัย​ เป็นหลักฐานตามลัทธิมหายาน

มาในสมัยกรุงศรีอยุธยา​เป็นราชธานี​ เมื่อ​ปี​ พ.ศ.2257 ได้ทำการ​บูรณะ​ปฏิสังขรณ์​ โดย​ “พ่อท่านอุปัชฌาย์​เพชรด้วงเฒ่า” อดีต​เจ้าอาวาส​ ซึ่ง​ท่าน​มีความรู้​ความสามารถ​ในเชิง​กวี​ และมีฝีมือ​ใน​ด้านก่อสร้าง​ มาในปี​ พ.ศ.2430

“หลวงพ่อ​นาค” (พระครู​นนททสิกขกิจ)​มารับตำแหน่ง​เจ้าอาวาส​ ได้ทำนุ​บำรุงปฏิสังขรณ์​ ท่านได้กล่าวทิ้งไว้” ของทุกอย่างจะต้อง​รักษา​ไว้​ไม่ให้เสียทรง​ เพื่อ​อนุชนรุ่นหลังที่ยังไม่รู้​ จะได้ดูได้​เห็น​เพื่อเป็นอนุสรณ์” ต่อ​มาปี​ พ.ศ.​2481

 หลางพ่อแดง​ อิสสโร

หลวงพ่อแดง อิสสโร วัดภูเขาหลัก “พระธรรมิสรานุวัตร” (ศิษย์น้องหลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช)

“หลวงพ่อ​แดง” (พระครู​ธรรมิสรานุวัตร)​เข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาส​ ก็ได้สืบทอด​เจตนา​บูรณะ​ปฏิสังขรณ์​ ได้จัดสร้างศาลาโรงธรรม กุฏิ หอสวดมนต์ และท้ายสุดในปลายชีวิตของท่านได้ก่อสร้างอุโบสถ และท่านยังเป็นประธานในการสร้างวัดต่างๆ ใว้หลายแห่งเช่น วัดควนสระบัว สร้างโรงเรียนวัดควนสระบัวให้ 1 หลัง วัดธรรมิการาม ที่บ้านวังหิน เป็นต้น

เจดีย์​ศรี​วิชัย

เจดีย์​ศรี​วิชัย​ ภาพ นายอมรเทพ เอี่ยมวงศ์

มา​ปลาย​ปีที่ท่าน​ปกครอง​วัดได้เกิดภัยธรรมชาติ​เกิด​ขึ้น 2 ครั้ง​ จึงทำให้โบสถ์​หลังเก่าที่สร้างมีอายุ​นับร้อย​ปี​ไม่สามารถ​ใช้กิจทางสงฆ์​ได้อีก แต่ก็พอจะซ่อม​แซม​ได้​ จึง​รื้อโบสถ์​และสร้าง​ทดแทนแต่ไม่ทันเสร็จท่านได้มรณภาพ​เสียก่อน

ต่อมาหลวงพ่อ​ผดุง”พระอุดมอดุล​ธรรม​าภรณ์ มารับตำแหน่งเจ้าอาวาส​ ในปี​ พ.ศ.2516 ได้พัฒนา​วัดเจริญ​ขึ้นตามลำดับ​ ท่านได้มรณภาพ​ในปี​ พ.ศ.2545

“พระ​เจดีย์​ศรีวิชัย” ก่อสร้าง​ด้วย​อิฐโบราณ​แผ่น​ใหญ่​ เสริม​ด้วย​ปูน​ปั้น​ตั้งอยู่​ทาง​ทิศ​ใต้​ ฐาน​มี​ลักษณะ​เหลี่ยม​จตุรมุข​ยอดแบ่งออก​เป็น​3ชั้นลดหลั่น​ มี​ จตุรมุขทุก​ๆชั้น​ ชั้น​ยอดพระ​เจดีย์​เหมือน​องค์​ระฆัง​ ลักษณะ​รูปสี่เหลี่ยม​เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​ฐาน​เจดีย์​ ฐาน​กว้าง​ 8​ เมตร​ ยาว​ 8​ เมตร​ สูง​ 12​ เมตร​ มีประดับลายด้วยถ้วยลายครามประดับ​เป็น​ลวดลาย​ ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์​ยังคงรูปแบบ​ศิลปะ​ศรี​วิ​ชัย​

พระแม่ทานจอมภักดี​

ชาวลังกาสิงหลสร้างวัดภูเขา​หลักขึ้น​ และได้สร้าง”พระ​แม่ทานจอมภักดี” พระ​พระพุทธ​รูป​ปาง​มารวิชัย​ ปูน​ปั้นลงรัก​ปิด​ทอง​ มีขนาด​หน้าตัก​กว้าง​ 5​ ศอก​ สูง​ 6​ ศอก​ 22 นิ้ว​ เป็น​พระคู่​วัด​ และ​คู่​เมือง​จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ และพระโมคคัลลา พระสารีบุตร​ ทั้ง​2องค์​ มีหน้า​ตักกว้าง​ 35​ นิ้ว​ สูง​ 49 นิ้ว​ ปูนปั้น​ ลงรัก​ปิดทอง​ พระเบญจ​ภาคี​ทั้ง5​ พระบริวาร​ที่อยู่​รอบพระประธาน​ หน้า​ตัก​ 20​ นิ้ว​สูง​ 35​ นิ้ว​ ปูนปั้นลงรัก​ปิดทอง​
เทือกเขา​ภูเขา​หลักที่ชาวลังกา​สิงหลสร้างวัดและนำชื่อภูเขาหลักมาเป็นชื่อและสร้างเจดีย์​ศรีวิชัย

พระแม่ทานจอมภักดี​ และเจดีย์​ศรีวิชัย​ ทั้ง​สองนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์​คู่บ้านคู่เมือง​ และยังมี​พระครูธรรมิสรานุวัตร (หลวงพ่อ​แดง​ อิสสโร)​ อดีต​เจ้าอาวาส​ ชาวบ้านและพุทธ​ศาสนิก​ชนมักจะมากราบไหว้ขอพรเสมอ​ และก็มักจะได้สมปรารถนา ​ตามที่ขอไว้ทุกประการทุกรายไป สาธุๆๆ

ข้อมูล : พรหม​พิริยะ​ จันทร์​เพ็ญ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE