กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเสนอ “ยูเนสโก” ขึ้นทะเบียน “พิธีไหว้ครู” เป็นมรดกโลก

789
views
เตรียมเสนอ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเสนอ “ยูเนสโก” ขึ้นทะเบียน “พิธีไหว้ครู” เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

พิธีไหว้ครู

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเสนอ “ยูเนสโก” ขึ้นทะเบียน “พิธีไหว้ครู” เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จะวางแผนขับเคลื่อนใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ เพื่อตอบกระแสสังคมให้ทั่วโลกยอมรับ การสักการะตอบแทนคุณครูเพื่อให้รู้สึกถึงพระคุณและความตั้งใจในการเรียน “การเป็นครู นักเรียน เป็นกันแล้วต้องเป็นชั่วชีวิตไม่มีวันเลิก”

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ปกติสถานศึกษามักจัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 หรือวันใดวันหนึ่งในราวเดือนมิถุนายน โดยในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE