8 สุดยอดพระเกจิอาจารย์ อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

44925
views
8 สุดยอดพระเกจิอาจารย์ อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

คำขวัญประจำอำเภอเชียรใหญ่ “เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปิน เมืองศิลปาชีพ

บ้านดอนจิก เชียรใหญ่

ประวัติ อำเภอเชียรใหญ่

มีประวัติความเป็นมาสืบทอดมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี แต่มีหลักฐานแน่ชัดในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏในทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช จุลศักราช 1173 ว่า ท้องที่อำเภอนี้เป็นหัวเมืองฝ่ายขวา ขึ้นอยู่ในเขตปกครองท้องที่เมืองนครศรีธรรมราช ชื่อ เมืองพิเชียรต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูปการปกครองครั้งสำคัญ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 ในปี พ.ศ. 2440 มีการรวมหัวเมืองฝ่ายขวาในลุ่มน้ำปากพนัง 4 หัวเมือง เข้าด้วยกัน คือ เมืองพิเชียร เมืองพนัง เมืองเบี้ยซัด (ที่ตั้งอำเภอปากพนังในปัจจุบัน) และที่ตรงตำบลคลองกระบือและตำบลหูล่อง ตั้งเป็นอำเภอเรียกว่า “อำเภอเบี้ยซัด” ทำให้เมืองพิเชียรกลายเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเบี้ยซัด

สำหรับที่ตั้งของเมืองพิเชียร สันนิษฐานว่า เดิมตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปากพนัง ที่บ้านหม่อมราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง ณ ปัจจุบัน และเล่ากันว่า ที่ตั้งบ้านพิเชียร มีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง จึงเรียกกันว่า “บ้านพิเชียรเคียนใหญ่” เรียกสั้น ๆ เป็นภาษาปักษ์ใต้ว่า บ้านเชียรใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้ง กิ่งอำเภอเชียรใหญ่ และยกฐานะเป็น อำเภอเชียรใหญ่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 / th.wikipedia.org

8 พระเกจิอาจารย์ ที่มีพลังจิตแก่กล้าแห่งอำเภอเชียรใหญ่ ที่ได้รับความนับถือสูงสุดในอดีตจวบจนปัจจุบัน

พ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ
1. พ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ ท่านนี้ศักดิ์สิทธิ์มากถึงขนาดขยายร่างกายให้ยืดยาวเต็มลานวัด หรือสูงเทียมปลายไม้ได้ ท่านเป็นลูกศิษยพ่อท่านเอียดดำ วัดในเขียว พระครูขำ วัดหรงบน พ่อท่านซัง วัดวัวหลุง พ่อท่านทอง วัดดอนสะท้อน พระของท่านเด่นทางคงกระพัน แคล้วคลาด มหาอุด ขุนพันธ์ยังนับถือ เสกพระที่ไหนมักจะนิมนต์พ่อท่านจันทร์ไปด้วยเสมอ

หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ จ.นครศรีธรรมราช
2. พ่อท่านสังข์ วัดดอนตรอ ท่านผู้นี้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสมาก ใจเย็น พูดน้อย แต่ศักดิ์สิทธิ์มาก พ่อท่านคลิ้งยังยกย่องถึงพุทธาคมว่าสูงเป็นเลิศ แถมอายุยืนถึง 98 ปี

พ่อท่านหนูจันทร์ วัดแดง
3. พ่อท่านหนูจันทร์ วัดแดง ท่านเป็นลูกศิษย์พ่อท่านชูเฒ่า วัดพัทธสีมา ท่านมีเมตตามาก สิงสาราสัตว์มาอยู่ด้วยเต็มวัด พระของท่านทุกรุ่นเป็นที่นิยมของคนในท้องถิ่นมาก โดยเฉพาะสายคาดเอว ลุงผมเป็นหลานของท่านคาดเอวแล้วโดนโจรปล้นบ้าน โจรยิง แกปัดลูกกระสุนทิ้งเหมือนปัดลูกประทัด ไม่เข้าสักเม็ด เป็นแต่รอยแดง ๆ ไม่น่าเชื่อ สุดยอดจริง ๆ

พ่อท่านหนูจันทร์ ปุญฺญสุวรรณฺโณ ท่านมีนามเดิมว่า หนูจันทร์ จันทร์ปาน เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนหก ปีมะเมีย 2436 ที่บ้านเกาะขลบ ม.7 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช บิดาชื่อนายศักดิ์ มารดาชื่อนางจันทร์คง จันทร์ปาน

พระครูอุทัยสีลาจาร พ่อท่านจับ อุทโย
4. พ่อท่านจับ วัดท่าลิพงพระครู อุทัยสีลาจาร หลวงพ่อท่านจับ อุทโย ท่านนี้คมในฝัก เก่งมากแต่ไม่ค่อยแสดงออก แต่เรื่องวิชาอาคม คงกระพัน ของท่านขลังเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวบ้านมานับหลายครั้ง เป็นพระสงฆ์ที่ใจเย็นพูดน้อย แต่สูงด้วยเมตตาธรรมอย่างยิ่งแม้จะมีความศักดิ์สิทธิ์ทางคาถาอาคมและพลังจิตแต่กลับถ่อมตนไม่แสดงตนเพื่อเป็นการโอ้อวดแม้แต่ครั้งเดียว ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเปรียบเสมือน “คมในฝัก” เมื่อชักออกมาเป็นเห็นผลทุกครั้ง ท่านเป็นศิษย์อาจารย์ชูเฒ่า แห่งวัดพัธสีมา เช่นเดียวกับอาจารย์หนูจันทร์ วัดแดง

พ่อท่านเพิ่ม วัดหนองหม้อ
5. พ่อท่านเพิ่ม วัดหนองหม้อ (วัดพังยอม) เด่นด้านเมตตามหานิยม แต่ด้านอื่น ๆ ก็เชื่อได้ครับ
สำหรับพระเครื่องและประวัติพ่อท่านเพิ่มนั้น หลายคนพยายามสืบเสาะหาข้อมูลต่างๆ แต่ก็นับว่าไม่ค่อยมีข้อมูลที่ได้บันทึกหรือบุคคลอ้างอิงที่ทราบแบบแน่ชัดมากนัก ทั้งที่พระเครื่องของท่านน่าบูชาและหลายๆคนก็มีประสบการณ์

พระอุปัชฌาย์สุข วัดบางทองคำ
6. พ่อท่านสุข วัดบางทองคำเป็นพระที่ทรงคุณอภิญญาอย่างยิ่งองค์หนึ่งของลุ่มน้ำปากพนัง พ่อท่านสุข มรณภาพปี 2479 เป็นสหธรรมิกของพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง, พ่อท่านชู่เฒ่า วัดพัทธเสมา ท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสังข์ แห่งวัดดอนตรอ และเป็นอาจารย์พ่อท่านแสง วัดในเตา พระอุปัชฌาย์สุข ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของวาจาสิทธิ์ เป็นพระเกจิที่มีบุญญา บารมีสูงส่ง เหรียญรุ่นแรกสุดยอดมากทางด้านมหาอุด คงกระพัน แคล้วคลาด ขนาดเป็นเหรียญตายของท่าน สร้างสมัยพ่อท่านคง อดีตเจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่าน คนข้างวัดเก็บกันเงียบ ไม่ปล่อยให้ใครง่าย ๆ

หลวงพ่อบุญมี โฆสธัมโม วัดเภาเคือง
7. พ่อท่านบุญมี วัดเภาเคือง ท่านมรณะแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อย พระที่ท่านสร้าง ตอนนี้หากันมากครับ คนข้างวัดถูกหวยกันอยู่เรื่อย ลองไปกราบท่านดู อาจได้อะไรมาก็ได้

วัดเภาเคือง มีประวัติและมีตำนานกล่าวขานสัมพันธ์กับ พระนางเลือดขาว พระมเหสีของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ว่าตอนนำพระศพบรรทุกเรือออกจากเมืองนครไปทางปากนคร แล้วมาเข้าปากน้ำปากพนัง เพื่อนำพระศพไปที่บ้านเดิมของพระนางคือ บ้านแม่เจ้าอยู่หัว เรือสำเภาเกิดอาเพศ เกิดโกรธเคืองอย่างไรไม่ทราบ และจมลงตรงท่าน้ำหน้าวัด คนแก่ๆยุคก่อนบอกว่าเคยเห็นเสากระโดงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัด ปัจจุบันตอนนี้ไม่มีแล้ว

พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ
8. พ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน สรรพคุณไม่ต้องบรรยาย เก่งจริง พิสูจน์ได้ พระของท่านดีทุกรุ่นครับ

พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ” ผู้เข้มขลังในศาสตร์แห่งวิชาอาคมได้รับการยกย่องว่าเป็น “ยอดพระเกจิแห่งลุ่มน้ำปากพนัง” บางกลุ่มก็เรียกท่านว่า “เกจิ 5 แผ่นดิน” (…เกิดในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ร.5 และมีชีวิตยืนยาวจนถึงสมัยของรัชกาลที่ 9…)

ขอบคุณเจ้าของภาพ – ข้อมูล

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE