โบราณวัตถุชิ้นพิเศษ”เขาศรีวิชัย“ พบหม้อลายดอกไม้ 8 กลีบ เชื่อนักบวชใช้ในพิธีกรรม 1,300 ปีก่อน

4079
views
เขาศรีวิชัย“ พบหม้อลายดอกไม้ 8 กลีบ

มติชนออนไลน์

» เขาพระนารายณ์หรือเขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 25 มีนาคม สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช เปิดเผยข้อมูลการขุดค้นพบ “โบราณวัตถุชิ้นพิเศษ” คือ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาลวดลายดอกไม้ 8 กลีบ และลายเครือเถาโดยมีการตกแต่งอย่างประณีต ด้วยเทคนิคกดประทับในช่องสี่เหลี่ยม

เขาศรีวิชัย“ พบหม้อลายดอกไม้ 8 กลีบ

นายภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ นักโบราณคดีชำนาญการ ระบุว่า โบราณวัตถุดังกล่าวพบจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์หรือเขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี น่าจะเป็นคนโทหรือหม้อน้ำ ที่ใช้ในพิธีกรรมหรือโอกาสพิเศษของนักบวชหรือบุคคลสำคัญในอดีต เนื่องจากเป็นลวดลายที่ไม่พบได้ทั่วไป จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัตถุที่นำเข้ามาจากต่างแดน

เขาศรีวิชัย“ พบหม้อลายดอกไม้ 8 กลีบ

“ลวดลายแบบเดียวกันนี้ ยังเคยขุดพบที่โบราณสถานเขาคา จ.นครศรีธรรมราช และโบราณสถานยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งก็พบเพียงไม่กี่ชิ้นเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวพันระหว่างเมืองโบราณดังกล่าวซึ่งมีอายุร่วมสมัยกัน กำหนดอายุเบื้องต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 คือ 1,200-1,300 ปีมาแล้ว”

เขาศรีวิชัย“ พบหม้อลายดอกไม้ 8 กลีบ

“แม้จะเป็นเศษดินเผาที่แตกหัก แต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนั้น มหาศาล ทีมงานทุกคน ร่วมกันขุดค้นด้วยความระมัดระวัง ทำความสะอาดขัดล้างอย่างทนุถนอม และประคับประคองประกอบคืนสภาพ เพื่อศึกษาสืบค้นเรื่องราว ประวัติความเป็นมา และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป” นายภาณุวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้ แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย เคยขุดพบ “จักรสัมฤทธิ์” อายุ 1,300 “จักรสำริดชิ้นแรก” ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย สร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อไม่นานมานี้

จักรสัมฤทธิ์

จักรสัมฤทธิ์

จักรสัมฤทธิ์

“จักร” คือวัตถุมงคลตามความเชื่อโบราณทั้งในศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ในศาสนาฮินดู จักร คือ อาวุธของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ ส่วนในพุทธศาสนาได้รับการนับถือเป็นธรรมจักร หรืออาจเป็นอาวุธของพระโพธิสัตว์บางองค์ในลัทธิมหายาน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE