ชาวเมืองนครแต่งกายอย่างไร ?

8725
views

ภาพหมู่นักแสดงละครการกุศลเรื่อง “เจ้านครหักทัพ” เนื้อเรื่องอิงประวัติศาสตร์สมัยเมืองนครศรีธรรมราช แข็งเมือง ในแผ่นดินพระเพทราชา คำอธิบายเพิ่มเติมใต้ภาพระบุว่า “…ทัพจากกรุงศรีอยุธยายกมาตีเมืองนคร เจ้าพระยานครแพ้จึงหนีไปพึ่งเมืองปัตตานี ต่อมาเจ้าพระยานครยอมแพ้กลับใจมาขอรับอาญาที่เมืองนคร…”

เจ้านครหักทัพ
– ภาพจากหนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนายพงษ์ศรี ภูมะธน

หลังภาพมีลายมือเขียนเป็นข้อความว่า “…บุรุษและสตรีสมัยพระนารายณ์มหาราช…” ซึ่งหลักฐานชิ้นนี้อาจเป็นความเข้าใจของคนในยุคพุทธศักราช ๒๔๙๐ (ปีที่ถ่ายภาพ) ต่อการแต่งกายของชาวเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เป็นได้

ดังจะเห็นได้ว่าในภาพเดียวกันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายของผู้คนทั้งชาย หญิง ชนชั้นปกครอง และข้าราชการ
คำตอบก็บริบูรณ์อยู่ตรงหน้าออเจ้าทั้งหลายแล้วนี้ ครบสิ้นทุกชั้นวรรณะแลเทียว

แต่งกายรับเสด็จฯ ร.5.


– แต่งกายรับเสด็จฯ ร.5. / ภาพโดย – เฉลิม จิตรามาศ

การแสดงรำมโนราห์ในงานสมโภชพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ
– การแสดงรำมโนราห์ในงานสมโภชพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ / silpa-mag.com

ภาพบริเวณสี่แยกท่าวังคราวที่รับเสด็จ รัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ.2448 ข้อมูล/ภาพจากหนังนครศรีธรรมราชในอดีต จากอาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์ ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สารนครศรีธรรมราช
– ภาพบริเวณสี่แยกท่าวังคราวที่รับเสด็จ รัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ.2448 ข้อมูล/ภาพจากหนังนครศรีธรรมราชในอดีต จากอาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์ ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สารนครศรีธรรมราช

การแต่งกายสตรีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถูกต้องตามรัฐนิยมในสมัยก่อน


การแต่งกายสตรีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถูกต้องตามรัฐนิยมในสมัยก่อน (ภาพจากหนังสือ “วิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” กรมศิลปากร) ว่าด้วยเรื่อง “การแต่งกาย” สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม / ภาพ – silpa-mag.com

โปสเตอร์วัฒนธรรมไทย สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (ภาพจากหนังสือ อนุสรณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐)
โปสเตอร์วัฒนธรรมไทย สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (ภาพจากหนังสือ อนุสรณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐) / ภาพ – silpa-mag.com

เรื่อง – วันพระ สืบสกุลจินดา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE