ทะเลหมอกเขาศูนย์ ไม่ไปไม่ได้แล้ว นั่งชมทะเลหมอก หยอกพระอาทิตย์ !

3727
views
ทะเลหมอกเขาศูนย์ ไม่ไปไม่ได้แล้ว นั่งชมทะเลหมอก หยอกพระอาทิตย์ !

“ละอองไอสายหมอกยิ้มหยอกเย้า​
พระพายเคล้าโอบกอดยอดพฤกษา​
วิหคส่งเสียงแจ้วดังแว่วมา
มวลบุปผาชูช่อล้อสายลม”

#ทะเลหมอกเขาศูนย์
โดย : สุนันท์ยา

เขาศูนย์ ไม่ไปไม่ได้แล้ว นั่งชมทะเลหมอก หยอกพระอาทิตย์!

เขาศูนย์ เป็นภูเขาที่อยู่ในอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากภูเขาหลวงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 15 กิโลเมตร ทิศเหนือตั้งอยู่ในเขตตำบลกระเปียด ทิศใต้ และตะวันออกตั้งอยู่ในเขตตำบลไม้เรียง ทิศตะวันตกตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองเส

เขาศูนย์ ไม่ไปไม่ได้แล้ว นั่งชมทะเลหมอก หยอกพระอาทิตย์!

ภูมิประเทศของเขาศูนย์ เป็นพื้นที่ป่าที่มีการปลูกต้นยางพาราแทรกอยู่โดยทั่วไปจนถึงยอดเขา บางส่วนเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล ลักษณะพื้นที่เป็นแนวเขาสูงสลับกับร่องเขา ร่องน้ำทางทิศเหนือจะไหลสู่คลองชัยต่อกับแม่น้ำตาปี ร่องน้ำทางทิศตะวันตกของพื้นที่จะไหลสู่คลองขันต่อกับแม่น้ำตาปี ร่องน้ำทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของพื้นที่จะไหลลงสู่คลองเสต่อกับแม่น้ำตาปี เขาศูนย์มีเขาบริวารอีกสามลูก คือ เนินลูกกรอก ควนไฟไหม้ และเขาขวาง

เขาศูนย์ ไม่ไปไม่ได้แล้ว นั่งชมทะเลหมอก หยอกพระอาทิตย์!

ยอดเขาศูนย์ มีความสูง 510 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรคมนาคม มีการตัดถนนลาดยาง ขึ้นไปบนเขาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ระยะทาง 7 กิโลเมตร ในช่วงตอนเช้า หรือหลังฝนตกจะมีทะเลหมอกปกคลุมโดยรอบ

เขาศูนย์ ไม่ไปไม่ได้แล้ว นั่งชมทะเลหมอก หยอกพระอาทิตย์!
ภาพ – เกรียงศักดิ์ รัฐธรรม
เรื่อง – wiki

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE