ก่อนนอน ให้สวดมนต์บทนี้ อานิสงส์แรงคูณสอง!!

9483
views
ทุกวันพระ สวดมนต์บทนี้

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)

คำนมัสการพระรัตนตรัย

คำขอขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (ว่า ๓ จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

ไตรสรณคมณ์

ไตรสรณคมน์

คำอาราธนาศีล ๕

คำอาราธนาศีล ๕
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (ว่า ๓ จบ)

สมาทานศีล ๕

อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ (๓ ครั้ง)

บัดนี้ข้าพเจ้า… ตั้งใจรักษาศีลแล้ว, บัดนี้ข้าพเจ้า… คือผู้มีศีล, ข้าพเจ้าผู้มีศีล ละอาย ต่อการทำความชั่ว กลัว ต่อผลของบาปกรรม, ข้าพเจ้าผู้มีศีล มีหิริโอตตัปปะ, มีกายเป็นมนุษย์ มีใจเป็นเทวดา, เป็นมนุสสเทโว เข้าถึงความเป็นสหาย กับเหล่าเทวดาทั้งหลาย, ขอ เทพ พรหม เทวดาทั้งหลาย ผู้เป็นสหายของข้าพเจ้า ร่วมโมทนาบุญ และ เมตตา ปกป้อง คุ้มครองรักษา ข้าพเจ้า ด้วยเทอญ………

และขอให้ข้าพเจ้า……(อธิษฐานตามอัธยาศัย และสมควรแก่เหตุ)

 

คำขอขมาและอธิษฐานจิต

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญทั้งหลายของข้าพเจ้าแก่มารดาบิดาทุกๆ ภพ ทุกๆ ชาติ ญาติมิตร ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เทวดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง บริวารและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย สัตว์โลกทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ท่านที่มีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านที่มีสุขดีอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอให้ท่านทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม จงได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

ไตรสรณคมน์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE