พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม

4624
views
ศาลหลักเมืองขนอม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม ณ สวนสาธารณะพ่อตาคูระ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลหลักเมืองขนอม

วันนี้(10 ส.ค.61) เวลา 15.55 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ถึงศาลหลักเมืองขนอม เพื่อทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม ณ สวนสาธารณะพ่อตาคูระ หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการศาลหลักเมืองขนอม ข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม

โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กราบทูลรายงานความเป็นมาของศาลหลักเมืองขนอม จากนั้นเสด็จไปยังศาลหลักเมืองขนอม ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง ทรงผูกผ้าสีชมพู ทรงคล้องพวงมาลัย หลังเสร็จพิธี เสด็จออกจากศาลหลักเมืองขนอม ทรงปลูกต้นบัวสวรรค์ จำนวน 1 ต้น

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม

แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กราบทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้ารับของที่ระลึก และเฝ้าถวายของที่ระลึก จากนั้นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม

สำหรับอำเภอขนอมมีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ในราวพุทธศตวรรษที่11-16 มีเจ้านางสนตราเป็นเจ้าเมืององค์แรกของเมืองตระนอม หรือเมืองขนอมในปัจจุบัน จึงเปรียบเสมือนกับมารดาของชาวขนอมทั้งปวง ด้วยเหตุดังกล่าวประชาชนชาวขนอมได้ริเริ่มการสร้างศาลหลักเมืองขนอมขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้สร้างเมือง และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ณ สวนสาธารณะพ่อตาคูระ หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีพ.ศ. 2554 ได้มีการนำไม้ตะเคียนมงคลจากภูเขาหลวงในเขตอำเภอขนอมมาแกะสลักเป็นเสาหลักเมือง และได้มีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และได้เริ่มก่อสร้างศาลหลักเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 7 ปี

เปิดศาลหลักเมืองขนอม

ศาลหลักเมืองขนอม สร้างด้วยศิลปกรรมศรีวิชัย ผสมผสานกับศิลปกรรมสมัยใหม่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 15 ล้านบาท มาจากการร่วมแรงร่วมใจของราษฎร ภาครัฐ ภาคเอกชนที่ได้ช่วยสนับสนุนทุนทรัพย์จนกระทั่งการก่อสร้างสำเร็จลุล่วงด้วยดี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE