“ออแอ อออา เมตตา พุทโธ” คาถาค้าขาย หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ภาวนาไปเรื่อยๆหยิบของขายแทบไม่ทัน

15547
views
คาถาค้าขาย

ยิ่งภาวนายิ่งขายดี! คาถาค้าขาย ของ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ (วัดถ้ำเสือ กระบี่) ปัจจุบันท่านไม่ได้อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ แล้ว ท่านไปอยู่สามแยกวังมะนาว วัดเขาหลาว จ.ราชบุรี

หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ

ออแอ อออา เมตตาพุทโธ

ท่านว่าให้เจ้าของร้าน ลูกน้องคนขายภาวนาไปเรื่อยๆ ของจะขายดีหยิบแทบไม่ทัน ขายดิบขายดี นับเงินกันจนเมื่อยมือ (ต้องถือให้จริงนะ ถ้าถือไม่จริง จะไม่เห็นผล)

“ออแอ”  คือ เด็กผู้หญิง
“อออา”  คือ เด็กผู้ชาย

“เมตตา พุทโธ” เมตตา แปลว่าความรักทั่วโลก และก็ พุทโธ แปลว่า ผู้ตื่นผู้เบิกบาน คือ ความเมตตาของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพ่อของลูกๆหญิงชายทั้งหลาย ท่านเมตตาช่วยเหลือเราให้ทำมาค้าขายร่ำรวย มีเงินมีทองใช้และทำบุญทำทานสร้างเสริมบารมีไปสู่มรรคผลนิพพานกับต่อไป

หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ

หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ อดีตประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือวิปัสสนา จ.กระบี่ เป็นพระสุปฏิปันโนองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ ท่านเป็นพระคณาจารย์ที่มีกิจนิมนต์จำนวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะการเดินทางไปแสดงธรรมในประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านยังมีกิจนิมนต์ในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ประกอบกับอายุที่มากขึ้นของท่าน ทำให้คณะศิษย์เป็นห่วงในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก จึงได้นิมนต์ท่านมาอยู่ที่แยกวังมะนาววัดเขาหลาว จ.ราชบุรี เป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติรวมทั้งสามารถต้อนรับลูกศิษย์เป็นหมู่คณะเล็กๆได้เท่านั้น แบบไม่ค่อยได้เปิดเผย เพราะกลัวญาติโยมจะมากันมากมีโอกาสพักผ่อนน้อย

วัดเขาหลาว

เมื่อราวต้นปี พ.ศ.๒๕๕๓ หลวงพ่อจำเนียร ได้รับกิจนิมนต์มาในงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล สำหรับงานกฐินปี พ.ศ.๒๕๕๓ ของวัดเขาหลาว วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “พระพุทธสัมพุทโธ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่หน้าตัก ๙.๙๙ เมตรสูง ๒๔ เมตร ท่านจึงปรารภเรื่องการจำพรรษาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่า วัดแห่งนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะมาอยู่จำพรรษา ซึ่งขณะนั้นเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง ๒ เดือนก็จะถึงวันปวารณาเข้าพรรษาแล้ว

วัดเขาหลาว

ความทราบถึง “พระอาจารย์งาม รัตนญาโณ” ท่านมีความปีติปราโมทย์เป็นอันมากสำหรับข่าวอันเป็นมงคลยิ่งนี้ แต่วัดเขาหลาวเป็นวัดเล็กๆ เสนาสนะที่เหมาะสมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นไม่มี ท่านจึงใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่ถึง ๒ เดือนนั้น พร้อมกับคณะศิษย์ของท่านดำเนินการสร้างกุฏิที่พักให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙ วัน ทันวันปวารณาเข้าพรรษาในปี พ.ศ.๒๕๕๓ พอดี นับแต่นั้นมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๑ พระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ยังคงให้โอกาสจำพรรษา ณ วัดเขาหลาวอีกเป็นพรรษาที่ ๙ และเป็นพรรษาที่ ๖๑ ของพระคุณท่าน ทางคณะศิษย์ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณท่าน ที่มีให้กับวัดเขาหลาว บารมีของพระคุณท่าน แผ่ไพศาลส่งผลให้วัดเขาหลาวเจริญเติบโตเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งใกล้และไกล

หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ

ตามประวัติ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ เกิดวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๙ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ปีชวด แม่ชื่อ ต้า พ่อชื่อ เพชร ชลสาคร บ้านเกิดอยู่ที่บ้านปากนคร ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีพี่น้อง ๗ คน

๑.พระมณี ปัจจุบันมรณภาพแล้ว | ๒.นางจำรัส | ๓.นางจำปี | ๔.พระจำนง ปัจจุบันมรณภาพแล้ว | ๕.หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ | ๖.นางจำนันท์ | ๗.จำเริญ เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก

ก่อนที่โยมพ่อของหลวงพ่อจำเนียรจะมีครอบครัวเคยเป็นพระธุดงค์มาก่อน จึงได้ฝึกให้ท่านนั่งกรรมฐาน ตั้งแต่อายุ ๓-๔ ขวบ และผลการสมาธิระดับหนึ่ง จึงทำให้ท่านรักในการนั่งกรรมฐาน และบ่อยครั้งแอบไปนั่งกรรมฐานภาวนา ในป่าช้า แค่อายุเพียง ๕ ขวบ ท่านถูกฝึกหนักตั้งแต่ยังเด็ก ฝึกให้มีความกล้า เช่น ให้ลงไปในคลองที่มีจระเข้ ลงในทะเลที่มีฉลามเสือ เพื่อให้มีความกล้า ไม่กลัว ฝึกให้เพ่งกสิณ เพ่งดวงอาทิตย์ และยังได้รับการถ่ายทอดประสิทธิ์ ประสาทวิชาการต่างๆ เช่น คาถาอาคม โหราศาสตร์ ยาสมุนไพรแผนโบราณ วิชาที่พ่อเคยร่ำเรียนมาสมัยเป็นพระธุดงค์

หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ

ต่อมาโยมแม่ของท่านได้เสียชีวิต เมื่อท่านอายุได้ ๖ ขวบ ๔ เดือน และท่านได้แม่เลี้ยงช่วยสอนหนังสือ ให้โดยใช้ความพากเพียรพยายามอย่างแรงกล้า ๑๕ วัน จึงเขียนได้อ่านออก พออายุ ๗ ขวบ นึกอยากจะบวชเพราะผิดหวังในความรักแม่ ที่แม่ต้องมาตายไปแต่พ่อไม่อนุญาตเนื่องจากสุขภาพของพ่อไม่ค่อยแข็งแรงจึงต้องรับ ภาระในการเลี้ยงดู ครอบครัว อายุ ๘ ขวบได้เรียนโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์และพุทธศาสตร์ อายุ ๙ ขวบ เรียนพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และเรียนเพิ่มเติมที่วัดนารีประดิษฐ์ บ้านปากนคร ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อีก

หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ

ต่อมาเมื่ออายุ ๒๑ ปี ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ณ พัทธสีมาวัดนารีประดิษฐ์ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระครูกาเดิม วัดบูรณาราม เป็น พระอุปัชฌาย์ พระครูประดิษฐ์สุวรรณวัตร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า “สีลเสฎโฐ

หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ

หลังจากบวชแล้วท่านได้ร่ำเรียนวิชาอย่างเอกอุ จวบจนได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง บุคลิกของท่านจะแต่งต่างจากพระภิกษุทั่วไป ในตัวของท่านจะพกพระเครื่องและเครื่องรางของขลังจำนวนมาก น้ำหนักหลายสิบกิโลฯ ปัจจุบันวัตถุมงคลที่ท่านแจกจ่ายลูกศิษย์ลูกหาและที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมอย่างมาก รูปถ่ายของท่านลูกศิษย์ชาวต่างชาตินำไปตั้งติดบูชาหลายแห่งมีทั้งที่มาเลเซีย ไต้หวัน และสิงคโปร์ โดยเฉพาะตามศูนย์พระในต่างแดน แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ที่มีต่อท่าน “หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ”

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ ที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้
เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE