เมืองคอน เร่งรัดการขอใช้ที่ดินดอนหัวเล 133 ไร่ สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

2653
views
เมืองคอน เร่งรัดการขอใช้ที่ดินดอนหัวเล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งรัดการขอใช้ที่ดินดอนหัวเล 133 ไร่ บริเวณทุ่งท่าลาด เพื่อก่อสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เมืองคอน เร่งรัดการขอใช้ที่ดินดอนหัวเล

วันนี้ (18 ก.ย. 61) ที่ห้องปฏิบัติงาน ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขอใช้ที่ดินดอนหัวเล จำนวน 133 ไร่ บริเวณทุ่งท่าลาด

เมืองคอน เร่งรัดการขอใช้ที่ดินดอนหัวเล

โดยการขอเพิกถอนที่ดินสาธารณะเพื่อก่อสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เนื่องจากยังมีประเด็นต่าง ๆ ที่กรมที่ดินให้ดำเนินการ โดยผลการหารือขอให้มีการขอใช้ที่ดินทั้งแปลงรวม 133 ไร่ แต่มีการบันทึกแนบท้ายคำขอให้กันพื้นที่ที่ราษฎรยังใช้ประโยชน์ร่วมกันออกจากโครงการ ขอให้ไปเขียนรายละเอียดขอบเขตให้ชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบ

เมืองคอน เร่งรัดการขอใช้ที่ดินดอนหัวเล

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด จากนั้น ให้นำข้อมูลดังกล่าวเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาก่อนโดยผ่านคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินจังหวัด แล้วจึงนำไปทำเวทีประชาคมขอความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเคียน ต่อจากนั้นจึงนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

เมืองคอน เร่งรัดการขอใช้ที่ดินดอนหัวเล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก่อสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หากไม่ทำจะส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรง ในระหว่างที่โครงการยังไม่เกิดขอให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปวางแผนป้องกันน้ำท่วมบ่อกำจัดขยะในช่วงปลายปีนี้ด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE