อัศจรรย์ทันตา กรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว ยิ่งทำ ยิ่งดี

7424
views
อัศจรรย์ทันตา กรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว

ตามคตินับโบราณเราเชื่อกันว่าทุกคนที่เกิดมาจะมีเทวดาประจำตัว ที่คอยช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเราให้แคล้วคลาดปลอดภัย หลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องที่ว่า หากเราไม่เคยทำบุญกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวเราเลย พลังบารมีของเทวดาประจำตัวเราจะลดลง คนที่ทำอะไรติดขัดในชีวิต ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็แล้ว ไม่ประสบความสำเร็จเสียที มีแต่อุปสรรค์

เทวดาประจำตัว

วิธีทำบุญให้ถึงเทวดา!!! บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว เป็นวิธีเปิดทาง เสริมบารมีมากล้น การเงิน การงานไม่ติดขัด และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา “,
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน

ทำบุญให้ถึงเทวดา

ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ……………สกุล……………. ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์……………………… (เรื่องที่ประสบปัญหา)

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญจงเป็นแรงผลักดันให้ดวงชะตาดีขึ้นโดยฉับพลัน ร่ำรวยขึ้นแบบรวดเร็ว มีความสุขตลอดไปด้วยเทอญ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE