“ขออโหสิกรรม”…ทำไม!

2296
views
อโหสิกรรม

หากยังเชื่อในกรรมและผลของกรรม
การอโหสิกรรม ย่อมต้องเชื่อ
อโหสิกรรม เป็นการขออภัยต่อกรรมชั่วที่เคยทำมา
ทั้งที่ส่งผลอยู่หรือจะส่งผลในอนาคต

ขออโหสิกรรม

ซึ่งจะได้รับการอภัยหรือไม่
อยู่ที่เจ้ากรรมนายเวรของเรา
ตัวเราไม่สิทธิบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

เจ้ากรรมนายเวรของเรา

สำหรับบางคนที่ชีวิตนี้สบายมาก
เงินทองล้นเหลือ
ใช้ทั้งชาติก็ไม่มีวันหมด
เลยมองว่า ไม่จำเป็นต้องอโหสิกรรมใดๆ อีก

เจ้ากรรมนายเวรของเรา

บางคนหนักไปอีก ยังไปละเมิดคนอื่น ผิดศีลอีก
ไม่สนใจผลใดๆ เพราะกรรมยังมาไม่ถึง
เชื่อว่ากรรมเป็นเรื่องไม่มีอยู่จริง!

เจ้ากรรมนายเวรของเรา

สุดท้ายเมื่อใดก็ตามกรรม
ตามมาออกดอกออกผล
กลายเป็นอุปสรรคทั้งใหญ่ ทั้งเล็ก
เข้ามาในชีวิต
ย่อมรู้ซึ้งถึงรสชาติแห่งผลกรรม

เจ้ากรรมนายเวรของเรา

อย่าประมาท อย่าทำชั่วเพิ่ม
ทำบุญ ทำกรรมดีใด ใหญ่น้อยแค่ไหน
ก็อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเขา
ขอให้เขามารับ ยินดีในบุญที่เราส่งให้

ผลกรรม

ไม่จำเป็นต้องรอให้ผลกรรมมาถึง
ตอนนี้ชีวิตดีก็ควรทำ
ยิ่งชีวิตไม่ดีก็ยิ่งควรทำ

ทำบุญ ให้ได้บุญ

อย่าประมาทในกรรม
เร่งสร้างบุญ สร้างบารมี
ขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรสม่ำเสมอ
กรรมชั่วใดๆ ที่เคยก่อ
ขอให้บรรเทาเบาบางลงบ้างก็ยังดี

แชร์เป็นธรรมทานขอบุญรักษา

ขอบคุณ เพจ ธ.ธรรมรักษ์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE