สัมผัส “ร้านกาแฟชายทุ่ง” ร้านกาแฟของสมเด็จพระเทพฯ ความสุขเรียบง่ายใกล้กรุงเทพฯ

2855
views
ร้านกาแฟชายทุ่ง

ร้านกาแฟชายทุ่ง ของสมเด็จพระเทพฯ สืบสานปณิธานในหลวง ร.9 สนับสนุนโครงการเมล็ดกาแฟผลิตผลจากชาวเขา

ร้านกาแฟชายทุ่ง

ร้านกาแฟชายทุ่ง

สำหรับ ร้านกาแฟชายทุ่ง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างอาคารโดยพระราชทานชื่อว่า “ร้านกาแฟชายทุ่ง” บนเนื้อที่ 19 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนแรกเนื้อที่ 4 ไร่ มีสถานที่จอดรถ ร้านกาแฟชายทุ่ง และสวนดอกไม้ยังมีบ่อปลา แปลงผักสวนครัว โซนที่สองเนื้อที่ 4 ไร่ เป็นนาข้าวแปลงนาสาธิต โซนสุดท้ายเป็นที่ดินว่างเปล่า 11 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่เป็นดินเปรี้ยว

ร้านกาแฟชายทุ่ง

โดยได้ทำโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดิน ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ร้านกาแฟชายทุ่ง

ร้านกาแฟชายทุ่ง

ร้านกาแฟชายทุ่ง

ทั้งนี้ ร้านกาแฟชายทุ่ง ตั้งอยู่ที่ คลอง4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร 02-280-1640 เปิดบริการเวลา 07.30-17.30 น. ทุกวัน

  • ขอบคุณเจ้าของภาพ
 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE