วิชาโบราณ “เสกผ้าเช็ดหน้า” เป็นเครื่องราง เสน่ห์ เมตตา ราศี

4496
views
เสกผ้าเช็ดหน้า เป็นเครื่องราง

คาถาเสกผ้าเช็ดหน้า ด้วยวิธีการง่ายๆ จากสิ่งของที่เราจำเป็นต้องใช้ติดตัวเป็นประจำ

ผ้าเช็ดหน้าเป็นของใช้ชนิดหนึ่งที่ คนโบราณนิยมเสกเป็นเครื่องราง และเป็นของใช้ในเวลาเดียวกัน
คนโบราณจึงนิยมนำผ้าเช็ดหน้าไปให้คณาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมเสกให้ไว้พกติดตัว เช็ดหน้าตาเพื่อให้เป็นเสน่ห์ เมตตา มหานิยม ใบหน้าผ่องใส เป็นที่ดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็นทั้งไป

เสกผ้าเช็ดหน้า เป็นเครื่องราง

หรือถ้าหากไม่สะดวกในการนำผ้าไปให้คณาจารย์เสก ก็อาจจะเสกได้ด้วยตัวเอง โดยการเสกผ้านั้นไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาน้อย

เริ่มจากการที่ นำผ้าเช็ดหน้ามากางวางบนผ่ามือ กำหนดจิตให้นิ่งแน่วแน่ แล้วบริกรรมคาถาดังนี้

เสกผ้าเช็ดหน้า เป็นเครื่องราง

เมตตา เมตตัง พระอะระหังพุทโธ ชิวหามุทุรังวาจัง ชิวหาวาจันติ วิสิตตะวา สิทธังสุตตะวา ปุสุนทะรัง ปิยาเยวะปิยัง เมตตา สิเน่หาจงมา จงมา จงบังเกิดโดยพลันฯ เสก ๓ จบ

แล้วพับผ้าครึ่งหนึ่ง จากนั้นเสกด้วย

เมตตา เมตตัง สิเน่หาจงมา จงมา จงบังเกิดโดยพลัน เสก ๕ จบ

 เสกผ้าเช็ดหน้า

จากนั้นให้พับผ้าตามขนาดที่ต้องการพก แล้วเช็ดหน้าทันที ในระหว่างการเช็ดหน้าให้ภาวนา

พระพุทธเช็ดทุกข์ พระธรรมเช็ดโศก พระสงฆ์ลบราคี บังเกิดแต่เสน่ห์ ราศี ราศี เสน่ห์ สวาหะ สวาโหม

เสกผ้าเช็ดหน้า

การท่องคาถาระหว่างเช็ดนี้ ให้ท่องเพียงแค่การเช็ดครั้งแรกเท่านั้น ในระหว่างวัน ที่เช็ดหน้านั้น ให้ภาวนา เสน่ห์ เมตตา ราศี ราศี เมตตา เสน่ห์ ภาวนาจนกว่าจะเช็ดหน้าเสร็จ เพียงเท่านี้เราก็จะมีเสน่ห์ราศี โบราณท่านว่าทำทุกวันมิได้ขาด ๗ ราตรี เห็นผลนักเชียว

ขอบคุณ – เสน่ห์เวทมนตรา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE