พุทธภูมินครฯ นครศรีธรรมราช เมืองพระ จิตศรัทธาเปี่ยมรสในพุทธศาสนา

4156
views
พุทธภูมินครฯ นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่เมืองหนึ่งของไทย โดยในอดีตเมืองนครศรีธรรมราช มีเมืองบริวารมากถึง 12 เมือง จึงมีการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมือง 12 นักษัตร”

พระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย
(ความลับพระบมธาตุเจดีย์นครฯ”พระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย”บนยอดสูงสุดภายในปลียอดพระธาตุ – ภาพโดย : ไพฑูรย์ อินทศิลา)

และยังเป็นเมืองศูนย์กลางการศาสนา โดยมีพระบรมธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยเฉพาะพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า “พระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย”เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นสง่าเป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครฯ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมาอย่างยาวนานนับพันปี และมีการเรียกนครศรีธรรมราชว่า“เมืองพระ”มาจนถึงปัจจุบัน

พระบรมธาตุนคร

เมืองนครศรีธรรมราช เมืองสองธรรม เป็นเมืองที่สงบเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและความสันโดษ และเมืองแห่งธรรมโดยเฉพาะคนที่สนใจประวัติศาสตร์และพุทธศาสนา

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
(มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ)

นครศรีธรรมราช จึงมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น ประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ,วิสาขบูชา ,บุญสารทเดือนสิบ,ชักพระออกพรรษา,บุญให้ทานไฟ เป็นต้น โดยเฉพาะประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” เป็นประเพณีที่เก่าแก่ตามคติความเชื่อมแต่ครั้งโบราณที่ว่า “หากจะทำบุญหรือกราบไหว้บูชาให้ได้กุศลจริง ๆ จะต้องปฏิบัติหน้าพระพักตร์หรือใกล้ชิดพระพุทธองค์ให้มากที่สุด แต่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานแล้ว การได้ทำบุญกราบไหว้พระพุทธรูป พระเจดีย์ ยิ่งถ้าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าก็ เสมือนว่าได้ทำบุญหรือกราบไหว้บูชาอย่างใกล้ชิดกับพระพุทธองค์เช่นเดียวกัน”

กำแพงเมืองเก่า นครศรีธรรมราช

เมือง นครศรีธรรมราช เมืองที่มีอดีตอันยาวนาน ผ่านวันเวลามีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงการดำรงอยู่ของชุมชน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านความเจริญรุ่งเรือง มาหลายยุคหลายสมัย มีศิลปวัฒนธรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช ที่สืบทอดรักษาไว้จนถึงกาลปัจจุบัน

เมืองนครศรีธรรมราช เมืองสองธรรม เมืองนครเมืองแห่งธรรมโดยเฉพาะคนที่สนใจประวัติศาสตร์และพุทธศาสนา เมืองนครเมืองที่สงบเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ธรรมชาติและความสันโดษ


พุทธภูมินครฯ / นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์
นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ / ขับร้อง
เพทาย ถนอมจิตร / คำร้อง / ทำนอง
ณภัทร ชูรักษ์ / เรียบเรียง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE