ขอให้เงินทองกองเต็มบ้าน! พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย และความรักที่บริบูรณ์

25744
views
บูชาพระแม่ลักษมี

บูชา”พระแม่ลักษมี” เทพีแห่งความงาม ร่ำรวย ทำได้ไม่ยาก มีบอกวิธี!! ตั้งใจดีการค้ารุ่งเรือง การเงินมั่งคั่ง ลองดู…..

พระแม่ลักษมี คือ เทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ

 บูชาพระแม่ลักษมี

สำหรับวันสำคัญ ก็มีหลายวันที่บูชาพระแม่ลักษมีในโอกาสต่างๆกัน อย่างวัน ขึ้น 9 ค่ำ เดือนอัษฐะ (มิถุนายน-กรกฏาคม) เป็นการบูชา พระนางสีดา (ลักษมีอวตาร) ร่วมกับ พระราม และ หนุมาน เรียกว่า วันสีดา นวะมี หรืออย่างวันแรม 14 ค่ำ เดือนการติก (ตุลาคม-พฤศจิกายน) เป็นวัน พิธีแห่งแสงสว่าง เรียกว่า วันดีปาวลี

เชื่อว่าพระแม่ลักษมีเทวี จะโปรดประทานความร่ำรวยแก่ผู้บูชาพระนางและยังมีวันอื่นๆ อีกที่กำหนดให้บูชาพระแม่ลักษมีเทวีในโอกาสที่แตกต่างกันออกไป แต่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การขอรับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระนาง ในคุณสมบัติที่พระนางมีอย่างเปี่ยมล้น คือ ศิริ-ความดีงามและความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเอง

 บูชาพระแม่ลักษมี

สำหรับเคล็ดในการบูชาบูชาพระแม่ลักษมีเพื่อให้ได้รับพรจากพระองค์ในเรื่องของโชคลาภและทรัพย์สินเงินตรานั้นชาวฮินดูและพราหมณ์โบราณนิยมบูชาท่านด้วยดอกบัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกบัวชมพู พระองค์จะโปรดปรานมากเป็นที่สุดหากใครก็ตามที่ได้ถวายดอกบัวแด่พระองค์ ท่องคาถาสรรเสริญพระองค์อยู่เป็นนิจแล้วนั้นก็จะได้รับพรอันเป็นมงคลในเรื่องของทรัพย์สินเงินตราและโชคลาภเป็นการเฉพาะซึ่งมีผู้ศรัทธาจำนวนไม่น้อยเลยที่กล่าวว่าชีวิตของตนฟื้นจากความยากจนและร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี และตั้งตัวได้จากการบูชาพระแม่ลักษมีซึ่งพระคาถาบูชาพระแม่ลักษมีแบบสั้นๆ แต่ได้ผลดีเมื่อใช้ในการบูชาคู่กับดอกบัวมีดังนี้

“โอม ชยะศรี ลักษมี มาตา”

 บูชาพระแม่ลักษมี

ขอแนะนำ ให้หาเปลือกหอยเบี้ย ใส่พานตั้งไว้หน้าเทวรูปของ”พระแม่ลักษมี” จะนำพาให้มีโชคดี รับรองว่า มีเงินเข้ามาไม่ขาดสายแน่นอนเลยจ้า…

อย่างไรก็ตามการบูชาพระแม่ลักษมีที่ถูกต้องแท้จริงแล้วนั้นผู้บูชาต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ในการหาเงิน พรแห่งพระแม่จึงจะส่งผล พยายามหาเก็บให้มากกว่าใช้พรของพระองค์จึงจะเป็นที่ประจักษ์หากมัวแต่ขอพรแล้วไม่ทำงานทำการรับรองเลยว่าขอไปสักร้อยสักพันครั้งก็หาสัมฤทธิ์ผลไม่ครับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE