ดัน “มะพร้าว” เป็นสินค้าควบคุม ขนย้ายไม่แจ้งติดคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน

5072
views
ดันมะพร้าวสินค้าควบคุม

สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม เพื่อใช้มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายต้องแจ้งรายละเอียด ฝ่าฝืนติดคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน

นายอำนาจ มณีแดง ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งในคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช กล่าวถึง ที่ประชุมได้มีการสรุปการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ได้ประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 2/2561

ดันมะพร้าวสินค้าควบคุม

ในที่ประชุมได้มีการสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี, ชุมพร ตามที่มีข้อร้องเรียนของเกษตรกร 8 ข้อ ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไข

นายอำนาจ กล่าวว่า ในที่ประชุมมีการเสนอให้ มะพร้าว และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เป็นสินค้าควบคุม เพื่อใช้มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยผู้ประกอบการต้องแจ้งรายละเอียดของการเคลื่อนย้าย เพื่อให้รู้แหล่งรับซื้อ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการลักลอบมะพร้าวน้ำเข้าจนเกิดปัญหามะพร้าวล้นตลาดและส่งผลราคาตกต่ำ โดยหากมีผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานพิจารณาและเห็นชอบให้มะพร้าวเข้าอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม ตามกฎหมายเพื่อใช้มาตรการควบคุมและเอาผิดผู้ฝ่าผืน และจะมีการทบทวนรายการสินค้าและบริการเพื่อใช้มาตรการควบคุมต่างๆ

ดันมะพร้าวสินค้าควบคุม

ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าควบคุม 205 รายการ และ 22 บริการ ว่าจะลงหรือเพิ่มการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคหรือบริการใดเพิ่มเติม เพื่อบังคับใช้ในปี 2562 หลังจากนั้นจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 นี้

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนำเข้ามะพร้าว โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน พร้อมให้มีการประชุมหารือหลักเกณฑ์ต่างๆ การควบคุมดูแลมะพร้าว นำเข้า ราคา รวมทั้งการคาดการณ์ผลผลิตมะพร้าวในประเทศในปีต่อไป เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ในประเทศและก่อนที่นำมะพร้าวต่างประเทศเข้ามาเพื่อก่อเกิดผลกระทบ ด้านราคาภายในประเทศจะต้องมีการสรุปให้ชัดเจนก่อน ที่จะให้คำตอบเกษตรกร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ดันมะพร้าวสินค้าควบคุม

ในที่ประชุม คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช มีมติเห็นชอบให้มีด่านนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศจาก 11 ด่านเหลือเพียง 2 ด่านเท่านั้นที่ แหลมฉบัง และท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อเข้มงวดในการตรวจสอบให้เข้มข้น ในฐานนะที่ นายอำนาจ เป็นตัวแทนของเกษตรกร และเป็นคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ก็เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น

ปัจจุบันใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีมะพร้าวอยู่สวนของเกษตรกรเพื่อรอการเก็บเกี่ยวและหล่นอยู่ในสวน คาดว่าไม่ต่ำกว่า 90 ล้านผล เนื่องจากไม่สามารถขายได้ติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน อีกทั้งยังมีมะพร้าวอยู่ในล้งต่างๆ ทั่วประจวบคีรีขันธ์ ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านผล เช่นกัน ส่วนมะร้าวที่อยู่ในสวนของเกษตรกรและล้ง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีมะพร้าวงอกเป็นจำนวนมาก

หลังจากมาตรการของภาครัฐหากมีการประกาศใช้เป็นทางการจะส่งผลให้ในอนาคต ราคามะพร้าวจะปรับตัวดีขึ้นจากเดิมขณะนี้ลูกละ 4 บาท/ผล หักต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวสอยรวมกองเพื่อรอขายต้นทุนอยู่ที่ 2.50 บาท จึงทำให้เกษตรกรเหลือเพียง 1.50 บาทซึ่งถือว่าต่ำกว่าต้นทุน เกษตรกรกรมีต้นทุนการผลิตมะพร้าวคุณภาพดีอยู่ที่ลูกละ 7-8 บาท/ผล

ข่าว smartsme.co.th

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE