บทสวดมนต์อิติปิโส เสริมดวง เพิ่มสิริมงคลแก่ชีวิต อานุภาพยิ่งใหญ่ยิ่ง อานิสงส์เหลือล้น..

8768
views
บทสวดมนต์อิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

อิติปิโส เสริมดวง

ขอให้ทดลองดูเถิด.. จะเห็นผลทันตาทันใจ หาก สวดอิติปิโสฯด้วยความเลื่อมใส กระทั่งเกิดความอบอุ่นและสว่างภายในแล้ว ก็ขอให้น้อมนึกว่าความอบอุ่นสว่างใจนี้จงได้แก่ผู้ทำร้ายเรา ผู้สาปแช่งเรา หรือผู้กระทำคุณไสยใส่เรา ตรงนี้สำคัญ เป็นขั้นตอนของการแผ่เมตตาโดยตรง เสนียดหรือเงามืดทั้งหลายจะหายไปอย่างแน่นอนชนิดฉับพลันทันที เห็นกันจะจะ ไม่ต้องเดินทางไปรดน้ำมนต์หรือหาหมอไสยขาวใดๆทั้งสิ้น เพราะการมีกระแสพระรัตนตรัยอยู่ติดตัวนั้น ประเสริฐและให้ผลคุ้มครองเหนือกว่าการทำพิธีปัดเป่าใดๆในโลกอยู่แล้ว

 สวดพระคาถา “อิติปิโส” อานุภาพยิ่งใหญ่มา

สำหรับการ สวดอิติปิโสเท่าอายุ ผู้สวดจะต้องสวด นะโม ๓ จบ ก่อนจะเริ่มทำการสวดอิติปิโสเท่าอายุ ความเชื่ออีกอย่างนึงการสวดบทสวดมนต์อิติปิโสนั้นว่ากันว่า สวดอิติปิโสเท่าอายุ หรือ สวดอิติปิโสเท่าอายุ +๑ โดยให้สวดเกินอายุ ๑ จบ เช่น อายุ ๓๐ สวด ๓๑ จบ เป็นต้น จะช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาว ป้องกันภูติผีปีศาจ แคล้วคลาดจากโรคภัยต่าง ๆ และอุบัติเหตุ จิตใจเข้มแข็ง ปัญญาดี หลับสบาย มีสมาธิ เทวดารักษา เป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่รัก

อิติปิโส สวดพระคาถา “อิติปิโส” อานุภาพยิ่งใหญ่มา

ส่วนการสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ นิยมเหมือนกับสวดอิติปิโสเท่าอายุ เพราะเชื่อกันว่าเท่ากับกำลังนพเคราะห์รวมกันทั้งหมด รวมพลังอำนาจในจักรราศี เสริมพลังอำนาจให้ดวงชะตา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE