นครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินตกค้าง มหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่

2384
views
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินตกค้าง

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าในห้วงระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-22 พฤศจิกายน 2561 เป็นกาลกฐินประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งพุทธศาสนิกชนในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันเป็นหมู่คณะรับเป็นเจ้าภาพการทอดกฐินในวัดต่างๆ โดยทั่วหน้า

เจ้าภาพทอดกฐินตกค้าง

สำหรับกาลกฐินประจำปี พ.ศ.2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สำรวจข้อมูลแล้วพบว่ามีวัดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไม่มีเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน หรือกฐินตกค้าง จำนวนทั้งสิ้น 13 วัด ประกอบด้วย ฝ่ายมหานิกาย วัดบ่อน้ำร้อน ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน หมายเลขโทรศัพท์ 08 1695 6447 ,วัดโพธาราม ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน หมายเลขโทรศัพท์ 08 1737 7063 ,วัดธรรมเผด็จ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง หมายเลขโทรศัพท์ 08 9646 1237 ,วัดเขากลาย ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง หมายเลขโทรศัพท์ 09 0209 1764 ,วัดหญ้าปล้อง ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา หมายเลขโทรศัพท์08 9589 6769 ,วัดปากเจาพัฒนาราม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา หมายเลขโทรศัพท์ 08 9873 5335 ,วัดเกียบ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา หมายเลขโทรศัพท์ 08 0543 9704 ,วัดสโมสรสัทธาวาส ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9592 6244 ,วัดหน้าพระลาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์06 5352 8944 ,วัดหนองแตน ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม หมายเลขโทรศัพท์ 08 3503 8132 และฝ่ายธรรมยุต วัดกลางพัฒนาราม ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล หมายเลขโทรศัพท์ 08 7276 7093 ,วัดควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง หมายเลขโทรศัพท์ 08 7065 9541 และวัดในปุตกาญจนาคีรี ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา หมายเลขโทรศัพท์ 08 1079 7470

เจ้าภาพทอดกฐินตกค้าง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพกฐินวัดที่ไม่มีกฐิน หรือกฐินตกค้าง ซึ่งสามารถติดต่อขอเป็นเจ้าภาพกฐินได้ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 840 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 075-344714 หรือสามารถติดต่อโดยตรง ณ วัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐินหรือกฐินตกค้าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

~ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE