สุดยอดอุบาสิกาผู้มีอำนาจจิตมหัศจรรย์!! กับสุดยอดคาถาพระสีวลีที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน

5138
views
สุดยอดอุบาสิกา

#พระคาถาฉิมพลี #สุดยอดคาถาที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน จะเลี้ยงตัวรอด เงินทองมีใช้ไม่ขาดมือ ถ้าปฎิบัติเป็นกรรมฐานทำให้เข้าถึงฌานแล้ว จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เงินทองจะหลั่งไหลมาเอง

สวดให้ได้ ๑๐๘ คาบ เช้า-เย็น หรือตามกำลังวัน และจงดำรงมั่นอยู่ในศีล ในธรรม หมั่นเจริญภาวนา สมาธิ จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ จะหลุดพ้นจากกองหนี้ กองทุกข์ รอดจากยุคเค็ญนี้ โรคร้ายต่างๆ เคราะห์กรรมร้ายต่างๆ จะคลี่คลายลงได้จริงๆ

บูชาพระสิวลีมหาเถระ

#พระสิวลีมหาเถระ หรือ พระฉิมพลี -นะโม ๓ จบ- แล้วว่า

“นะชาลีติ ฉิมพาลี จะ มหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม ฯ”

—————————

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

พระคาถานี้คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ได้จากสมาธิเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ (บางกระแสว่า เป็นคาถาที่ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์นำมาถวายแด่คุณแม่บุญเรือน) ท่านให้ สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาพระสิวลีมหาเถระหรือพระฉิมพลี จะเป็นมหาลาภ มหาโชค มหาโภคทรัพย์อย่างยิ่ง

หมายเหตุ : กำลังวัน มี วันอาทิตย์ ๖ วันจันทร์ ๑๕ วันอังคาร ๘ วันพุธ ๑๗ วันพฤหัสบดี ๑๙ วันศุกร์ ๒๑ และวันเสาร์ ๑

..ลองทำดู ลองสวดดู ทำดีมีแต่ได้ ท่านทำเองท่านก็ได้ด้วยตัวท่านเอง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE