ชาวสวนยางสงขลา โค่นยางพาราปลูกข้าวโพดหวาน รายได้ดีกว่ายางพาราหลายเท่าตัว

2059
views
โค่นยางพาราปลูกข้าวโพดหวาน

เกษตรกรหาฟีรีน ขุนอินคีรี หรือบังหรีน อายุ 53 ปี มีสวนยางพารากว่า 60 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านตะเคียนเภา ม.4 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา หลังประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงโค่นต้นยางพาราบางส่วน และเริ่มปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริดจ์ 59 บนเนื้อที่ 12 ไร่ ทดลองปลูกได้ 3 ปี ปรากฏว่าปลูกง่าย มีรายได้ดีกว่ายางพาราหลายเท่าตัว จึงหันมาใส่ใจดูแลแปลงข้าวโพดอย่างเต็มที่

บังหรีนปลูกข้าวโพดเองทุกขั้นตอน พร้อมกับสมาชิกในครอบครัว โดยไม่จ้างคนงาน เริ่มจากการนำเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบสารป้องกันเชื้อรา หยอดลงถาดเพาะพันธุ์ต้นกล้า ดูแลรดน้ำทิ้งไว้ไม่เกิน 15 วัน ต้นกล้าจะเจริญเติบโตมีความสูงประมาณ 15 ซม. พร้อมนำไปปลูกลงในแปลงใหญ่ได้

โค่นยางพาราปลูกข้าวโพดหวาน

แปลงข้าวโพด 12 ไร่ ของบังหรีนที่ผ่านการปรับพื้นดินหลังจากปลูกต้นยางพารา พร้อมลงต้นกล้า ซึ่งบังหรีนได้ลงแปลงปลูกเป็นรุ่น บางรุ่นเพิ่งลงแปลง บางรุ่นอยู่ในช่วงออกดอก และบางรุ่นอายุ 75 วัน ออกผลสวยงาม พร้อมให้เก็บผลผลิตนำไปขาย การปลูกเป็นรุ่นทำให้บังหรีนสามารถเก็บผลผลิตไปจำหน่ายได้ทุกวัน วันละ 2 ตัน ซึ่งบุตรชายและสมาชิกในครอบครัวจะนำไปขายในตลาดอำเภอสะเดา กิโลกรัมละ 13 บาท ทำให้ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 26,000 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นรายได้ที่มากกว่าการทำสวนยางพาราเท่าตัว

การคิดเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในช่วงราคายางพาราตกต่ำ ทำให้บังหรีนมีรายได้จากการปลูกข้าวโพด จึงอยากแนะนำเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีพื้นที่สวนยางจำนวนมาก โค่นต้นยางบางส่วน แล้วทดลองปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาได้พยายามเชิญชวนเพื่อนๆ เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว แต่ยากที่จะเปลี่ยนวิถีของชาวสวนยาง ซึ่งเคยทำมานานหลายสิบปี

ข้าวโพดของบังหรีนออกผลเต็มฟัก เมล็ดข้าวโพดเรียงตัวสวย เมล็ดใหญ่เท่ากัน และมีน้ำหนักมากกว่า 4 ขีดต่อ 1 ฝัก นี่คือข้าวโพดเกรดเอที่จำหน่ายได้ราคาดี ซึ่งบังหรีนเผยเคล็ดลับสำคัญในการปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตเกรดเอคือ การใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ เลือกช่วงจังหวะของการลงปลูกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และการให้ปุ๋ยมากกว่า 3 ครั้ง บำรุงต้นในแต่ละช่วงให้ดี เท่านี้จะได้ข้าวโพดผลสวยสมบูรณ์ แปลงข้าวโพดของบังหรีน ยังเป็นสวนสาธิตการเกษตรที่สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ยกย่องเป็นสวนเกษตรตัวอย่าง ซึ่งมีเกษตรกรและหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจำด้วย.-สำนักข่าวไทย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE