คลังเคาะ!! แจกบัตรคนจนเพิ่ม 3.1 ล้านราย เริ่มใช้จ่าย1ม.ค.62

2236
views
แจกบัตรคนจนเพิ่ม 3 ล้านราย

คลังเผยมีผู้ลงทะเบียนเพิ่ม 4.5 ล้านรายเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก็บตก “ไทยนิยมยั่งยืน” ระบุตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน 3.1 ล้านราย เตรียมแจกบัตรกลาง ธ.ค. เริ่มใช้จ่ายผ่านบัตรได้ 1 ม.ค.62 เป็นต้นไป

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการเปิดการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 (การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ) โดยมีทีมไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานผู้รับลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561

แจกบัตรคนจน

นายลวรณกล่าวต่อว่า กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานกลางในการตรวจสอบคุณสมบัติ ขอเรียนว่า มีผู้ลงทะเบียนในการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ จำนวน 4.5 ล้านคนโดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิจำนวน 3.1 ล้านคนซึ่งผู้ที่ผ่านสิทธิสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบผลผ่านwww.epayment.go.thและหมายเลข Call Centerของทั้ง 3 หน่วยงาน คือทีมไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย โทร. 02 6298306-14 ต่อ 503 และ 504 กรมบัญชีกลาง โทร. 02 1092345 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02 2739020 ต่อ 3224 3279 3244 3236 3256 และ 3215

บัตรคนจน

นายลวรณกล่าวว่า ผู้ที่ผ่านสิทธิสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2561 และเริ่มใช้บัตรฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่ไม่ผ่านสิทธิโดยตรงระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถตรวจสอบเหตุผลที่ไม่ผ่านสิทธิได้จากช่องทางการตรวจสอบข้างต้นและยื่นอุทธรณ์ได้ที่หน่วยงานที่ไม่ผ่านสิทธิโดยตรง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์อีกครั้งช่วงกลางเดือนธันวาคม 256

บัตรคนจน

นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับสวัสดิการในบัตรฯประกอบด้วย วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถเมล์หรือรถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน และ วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ซึ่งบัตรฯ จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ผู้มีรายได้น้อยและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE