งาน OTOP ภูมิภาค 2562 ที่เมืองนครศรีธรรมราช

3194
views
OTOP ภูมิภาค 2562 ที่เมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 สร้างรายได้และช่องทางการตลาดแก่สินค้า OTOP วันที่ 7-13 ธ.ค.61 ที่ลานเอนกประสงค์ บริเวณถนนพุทธภูมิ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

OTOP  นครศรีธรรมราช

วันนี้(8 ธ.ค.61) ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ถนนพุทธภูมิ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”

OTOP  นครศรีธรรมราช

โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประมวล วรานุศิษฏ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ และประชาชนที่สนใจเข้ากิจกรรม

OTOP  นครศรีธรรมราช

OTOP  นครศรีธรรมราช

สำหรับการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2561 ในงาน“OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช” ภายใต้แนวคิด OTOP ทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว “ OTOP One Stop Shopping Market ตลาดโอทอปช็อปฟิน อิน ครบวงจร” โดยเป็นการนำเอาสินค้า OTOP ที่คัดสรรอย่างดีจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่าย

OTOP  นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วม 300 รายจากทั่วประเทศ ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ตลอดทั้งการจัดจำหน่ายอาหารอร่อยจาก 4 ภูมิภาค การแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย และคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

OTOP  นครศรีธรรมราช

OTOP  นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดงานขึ้นทั่วประเทศ รวม 5 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-13 ธ.ค.61 ที่ลานเอนกประสงค์ บริเวณถนนพุทธภูมิ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-13 ธ.ค.61 ที่ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.-1 ก.พ.62 ที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ.62 ที่จังหวัดภูเก็ต และครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.62 ที่จังหวัดชลบุรี

OTOP  นครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE