วันหยุดยาวปี 2562 เตรียมตัววางแผนการเดินทาง ท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า

1788
views
วันหยุดยาวปี 2562

เตรียมตัวเที่ยว! อัปเดตวันหยุดยาวปี 2562 เตรียมตัววางแผนการเดินทาง ท่องเที่ยวให้ทั่วไทยไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การพักผ่อนของเพื่อนๆ ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่มีสะดุดค่า 🙂

วันหยุดปี 2562

เทคนิคหยุดต่อเนื่อง สูงสุด 11 วัน พักผ่อนกันยาวๆ จองตั๋วเลย!!

เริ่มที่ เดือน ก.พ. วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 ก.พ. แล้วไปลาวันจันทร์ที่ 18 แล้วจึงหยุดวันมาฆบูชา วันอังคารที่ 19 ก.พ. ต่อ

เดือน เม.ย. เดือนนี้หากคำนวณดีๆ จะหยุดได้ถึง 11 วัน!! เริ่มที่วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 6-7 ต่อเนื่องหยุดวันชดเชยวันจักรี วันจันทร์ที่ 8 เม.ย. จากนั้นยื่นใบลายาวๆ 4 วัน คือวันที่ 9-12 เม.ย. จากนั้นหยุดสงกรานต์ต่อเนื่องวันที่ 13-16 เม.ย. รวมหยุดตั้งแต่วันที่ 6-16 เม.ย. พักผ่อนยาวๆ 11 วัน

พักผ่อนยาวๆ

เดือนพ.ค. หยุดกัน 5 วัน เริ่มวันพุธที่ 1 พ.ค. หยุดวันแรงงาน จากนั้นขอลาหยุดต่อ วันพฤหัสบดี-ศุกร์ 2-3 พ.ค. แล้วหยุดเสาร์-อาทิตย์ 4-5 ต่อได้อีก รวมเป็น 5 วัน ยังไม่จบแค่นั้น เพราะยังหยุดเสาร์-อาทิตย์ ต่อเนื่องวันวิสาขบูชา 18-20 ได้ต่อเนื่อง 3 วัน

เดือน ก.ค. หยุดกันได้ยาวๆ ถึง 9 วัน คือตั้งแต่วันที่ 13-21 ก.ค. โดยใช้สิทธิยื่นใบลาหยุดในวันที่ 15, 18, 19 ก.ค. ส่วนวันที่ 16-17 ก.ค. คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่วนช่วงปลายเดือน ยังมีหยุดยาว 3 วัน คือวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 27-28 ก.ค. ต่อเนื่องวันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 29 ก.ค.

พักผ่อนยาวๆ

เดือน ส.ค. หยุด 3 วันต่อเนื่อง คือวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11 ส.ค. ต่อเนื่องวันแม่แห่งชาติ วันจันทร์ที่ 12 ส.ค.

เดือนต.ค. วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 12-13 และวันจันทร์ที่ 14 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 รวมเป็น 3 วัน และหยุดยาวอีก 5 วัน คือ วันพุธที่ 23 ต.ค. วันปิยมหาราช ยื่นวันลา วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ที่ 24-25 ต.ค. ต่อเนื่องวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 26-27 ต.ค.

พักผ่อนยาวๆ

ส่งท้ายเดือน ธ.ค. หยุด 6 วัน คือวันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ ลาต่อวันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. หยุดเสาร์-อาทิตย์ (7-8 ธ.ค.) ลาหยุดต่อในวันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. ก่อนไปหยุดวันรัฐธรรมนูญ วันอังคารที่ 10 ธ.ค. ก่อนไปหยุดต่อเนื่องในช่วงสิ้นปีได้อีก

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE