อาชีวะจิตอาสา ช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปากนคร

2007
views

อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก พื้นที่ประสบภัยตำบลปากนคร

วันนี้(10 ม.ค.62) ที่เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะครู และนักเรียนนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึกฟรี แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำแผนฟื้นฟูและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปลาบึก ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้บูรณาการ่วมสถาบันการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เบื้องต้นกำหนดออกปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกโดยได้บูรณาการความร่วมมือกับวิทยาลัยในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ตามปกติ ทั้งในส่วนของการให้ความช่วยเหลือบริการด้านซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และ ซ่อมแซมบ้านเรือน จำนวน ๒๔ ศูนย์

ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีจิตอาสาและการมีใจบริการให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือและบริการชุมชน ตลอดจนฝึกทักษะ ประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการปฏิบัติงานจริงต่อ


– สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 มกราคม 2562

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE