คาถามงคลชาตรี ‘หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก’ แคล้วคลาด เมตตามหานิยม

8059
views
หลวงพ่อจง พุทธสโร

ตั้งนะโม ๓ จบ พุทธังสะระณังคัจฉามิ ธัมมังสะระณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ

อิติปิโสภะคะวา จนถึงภะคะวาติ (ว่าสามจบ)

พุทธังอาราธนานัง ธัมมัง อารธนานัง สังฆัง อาราธนานัง

หลวงพ่อจง พุทธสโร


ขอบารมีของพระพุทธเจ้ากับยันต์ที่เป็นมหารัตนบัลลังก์ ของพระพุทธเจ้านี้ จงดลบันดาลให้เป็นคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดมหาอำนาจ เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์แก่มนุษยทั้งหลาย โดยอำนาจบารมี ของพระพุทธเจ้ากับยันต์มหารัตนบัลลังก์ ขออาราธนาจงบันดาลโดยเร็ว

พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา พระบิดารักษา พระมารดารักษา พระอินทร์รักษา พระพรหมรักษา ครูบาอาจารย์รักษา อิมังองคพันธนังอธิษฐามิ

หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก'

แล้วว่าคาถานี้
อิติสุคะโต อุสุวิหิสุ พุทธะสังมิ พุทธะสังมิ มะอะอุ อุกัณหะเนหะ อุทธัง อัทโธ โธอุท ธังอัท หังระอะ อะนะปัสสะ (๓- ๗ จบ)

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE