เพลงบอก “โรงเรียนปากพนัง” หัวข้อ “สังคมก้มหน้า”

3161
views
เพลงบอก “โรงเรียนปากพนัง”

ลุง บุญเสริม แก้วพรหม แห่งสำนักกวีน้อยเมืองนคร ได้แชร์คลิปวิดีโอ ระบุว่า เป็นบางส่วนจากเวทีประกวดเพลงบอกเยาวชนโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 จัดโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ระหว่าง 6-8 มิถุนายน 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

“ชื่นชมผู้ร่วมกันสืบทอดมรดกความเป็นไทยของปู่ย่าตายายทุก ส่วนทุกฝ่าย ชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของลูกๆ ทุกคนครับ” ลุงบุญเสริม กล่าว

ที่มา – manager.co.th

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE