ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559

4443
views
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อ.เมือง นครศรีธรรมราช

สำหรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2466 ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 93 สำหรับกิจกรรมหลักในงานส่วนใหญ่จะมีเช่นเดียวกับการจัดงานเมื่อปี 2558 เช่น พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช การประชันหนังตะลุง มโนราห์ภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ ชิงหมฺรับทองคำ พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดถวายหมฺรับแบบโบราณ การตั้งเปรต ชิงเปรตและประกวดหุ่นเปรต การประกวดแข่งขันเพลงบอก โนรา และกลอนสด การพัฒนาทักษะและประกวดผลงานด้านศิลปะของนักเรียน การประกวดวรรณกรรมไทย เพลงร้องเรือเด็ก การขับกลอนหนังตะลุง การจัดเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การประกวดแข่งขันสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมวิถีชีวิตพอเพียง การประกวดพืชผลทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง นิทรรศการพระราชกรณียกิจ 70 ปีแห่งการครองราชย์ การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย เซปัคตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง การแข่งขันจักรยานกลางคืน เป็นต้น

งานเดือนสิบ

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีการออกร้านกาชาดภายในงานเช่นเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ บนเวที แต่ไม่มีมัจฉากาชาด แต่จะจัดพิมพ์สลากกาชาดการกุศล รางวัลที่ 1 เป็นรถเก๋งโตโยต้า ยาริส และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปหารือในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดกิจกรรมของอำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนการแก้ไขปัญหาจราจร อย่างไรก็ตามจังหวัดจะได้ออกประกาศจังหวัดเพื่อมอบหมายภารกิจต่อไป..

ที่มา – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE