แจ้งเลื่อนงาน “ร้อยใจ ๑๐๗ ปี คืนถิ่นศิลปะคอน”

2077
views
แจ้งเลื่อนงาน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช – วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช และสมาคมศิลป์หอไตร ได้ร่วมกำหนดจัดงาน “ร้อยใจ ๑๐๗ ปี คืนถิ่นศิลปะคอน” ในวันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น วัตถุประสงค์เพื่อ

๑. สร้างความรักความสามัคคีในสายสัมพันธ์ ระหว่าง พี่ๆ น้องๆ ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์
และร่วมกิจกรรมในวาระต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

๒. ระดมเงินสมทบในการทำประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ ย้ายมาทางด้านทิศตะวันตก ส่งผลให้สามารถ มองเห็นวิทยาลัยฯ ได้อย่างโดดเด่นและชัดเจนมากขึ้น

๓. เพื่อสานต่อให้เป็นงานประจำปีของวิทยาลัยฯ ในทุกๆ ปี

ร้อยใจ ๑๐๗ ปี คืนถิ่นศิลปะคอน

๑. กำหนดการ (พิธีการช่วงเช้า)
๐๘.๓๐ น. – คณะกรรมการสมาคมฯ, อาจารย์, แขกท่านผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมเพรียงกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
๐๙.๐๐ น. – ไหว้บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๕ จุด
๐๙.๓๐ น. – ไหว้พระวิษณุกรรม
๑๐.๐๐ น. – พระสงฆ์ ๙ รูป เดินทางมาถึง วิทยาลัยฯ

แจ้งเลื่อนงาน "ร้อยใจ ๑๐๗ ปี คืนถิ่นศิลปะคอน"

– ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล
๑๐.๓๐ น. – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป
– พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
– นายกสมาคมฯและคณะกรรมการฯ ถวายปัจจัยไทยธรรม
– กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
– รับประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ พร้อมด้วยผู้ร่วมพิธี / เสร็จพิธีสงฆ์
๑๑.๓๐ น. – รดน้ำดำหัว, มุทิตาจิต
๑๒.๓๐ น. – เรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

คืนถิ่นศิลปะคอน

งานเลี้ยงเย็น
๑๓.๓๐ น. – เชิญประธานเปิดงานนิทรรศการ ภาพ ผลงาน นักศึกษา
๑๖.๓๐ น. – ลงทะเบียนผู้มาร่วมงานสังสรรค์ พร้อมกันบริเวณงาน
๑๘.๓๐ น. – รับประทานอาหาร เสวนา ฟังดนตรี
๑๙.๒๙ น. – นายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน
– ประธาน เปิดงาน ผอ.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
– การแสดง เปิดงาน
– คณะกรรมการสมาคมฯ, อาจารย์ ,ศิษย์เก่า แขกที่มาร่วมงานร่วมรับประทาน อาหาร, ร่วมร้องเพลง, สังสรรค์ร่วมกัน
๒๔.๐๐ น. – ปิดงาน

หมายแหตุ: กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

( แต่งกาย ธีมย้อนยุค – มนต์รักลูกทุ่ง )

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE