ตักบาตรธูปเทียน”วันเข้าพรรษา” 2559

3667
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรธูปเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2559

นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2559 โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดทั้งภาครัฐ คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ โดยในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง จังหวัดจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรธูปเทียนวันเข้าพรรษา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เวลา 16.30 น. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรธูปเทียนวันเข้าพรรษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายชุดสุภาพสีขาวหรือสีนวล

ที่มา – ส.ปชส.นครฯ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE