เรื่องหนี้ของคู่สมรส สามีไปกู้เงิน ภรรยาต้องชดใช้หรือไม่

4613
views
เรื่องหนี้ของคู่สมรส

เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย ได้เผย เรื่องหนี้ของคู่สมรส ใครจะต้องชดใช้บ้าง อาจจะต้องดูเป็นกรณีไป เพราะต้องดูด้วยว่า จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ และเมื่อหย่ากันแล้วใครต้องชดใช้บ้าง มาดูทีละข้อ ดังต่อไปนี้

1 หนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส ถือเป็นหนี้ส่วนตัว เจ้าตัวต้องชดใช้เอง ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาระหว่างสมรส

2 หนี้ที่เกิดขึ้นช่วงที่สมรส ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ร่วม ต้องช่วยกันชดใช้หนี้

3 หนี้ที่ฝ่ายใดก่อขึ้น แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเซ็นยินยอมให้กู้ ถือเป็นหนี้ร่วม ต้องชดใช้ร่วมกัน

4 หนี้ที่ฝ่ายใดก่อขึ้น แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเซ็นเป็นพยานในสัญญากู้ ถือเป็นหนี้ร่วม ต้องชดใช้ร่วมกัน

เรื่องหนี้ของคู่สมรส

5 หนี้ที่กู้ร่วมกัน ต้องชดใช้ร่วมกัน

6 หากมีหนี้ร่วมกันอยู่ สามารถหย่าได้ ซึ่งหลังจากหย่าแล้ว ก็ยังต้องใช้หนี้ร่วมกันอยู่ แต่หย่าได้ เรื่องหย่าไม่เกี่ยวกับการชำระหนี้

7 เวลาเซ็นสัญญากู้เงิน เค้ามักจะให้คู่สมรสเซ็นเป็นพยานหรือเซ็นยินยอม ซึ่งสัญญาแบบนั้น ส่วนใหญ่ ต้องร่วมกันใช้หนี้ ลองดูว่าช่วงที่แต่งงานกัน เราได้เซ็นสัญญาอะไรร่วมกันหรือเปล่า ถ้าเซ็นร่วมกัน ก็อาจต้องใช้หนี้ร่วมกัน

8 กู้เงินไปใช้คนเดียว ไม่ได้เอาเงินไปใช้ในครอบครัว ถือเป็นหนี้ส่วนตัว คู่สมรสไม่ต้องร่วมใช้หนี้ เช่น สามีกู้ไปเล่นพนัน ภริยาไม่ต้องร่วมชดใช้ (ฎ159/2537) ยกเว้นถ้าคู่สมรสไปลงชื่อพยานหรือยินยอมในสัญญา อาจต้องร่วมชดใช้

ทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้น ส่วนจะต้องใช้หนี้กันอย่างไร คงต้องดูรายละเอียดและเออกสารประกอบครับ

ทนายรัชพล

ทนายรัชพล ศิริสาครประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE