ประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ

4597
views
ประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน รักษาสืบทอดไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

และสนับสนุน “งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศิลปินการแสดงหนังตะลุงในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ คณะใดสนใจเข้าร่วมประชัน ในกิจกรรมครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด(หลังเดิม) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075310057 , 075358336 โทรสาร 075347811 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2559

ที่มาภาพ – internet

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE