“น้ำตกโตน” @โคกหาร แหล่งธารน้ำพุร้อนเย็น สร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น ยกเป็นเมืองสามแควกระบี่

2782
views

กระบี่ – น้ำตกโตน แหล่งธารน้ำพุร้อนเย็น อบต.โคกหาร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น ยกเป็นเมืองสามแควกระบี่

วันที่ 14 มีค.2563 เวลา 13:30 น นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หรือนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเปิดโครงการ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกโตน บ้านหินลูกช้าง แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองของอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ หลังจาก สร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกโตน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยวชุมชน

"น้ำตกโตน" @โคกหาร แหล่งธารน้ำพุร้อนเย็น

"น้ำตกโตน" @โคกหาร แหล่งธารน้ำพุร้อนเย็น

ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนารายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายวัชราวุธชัยชิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร กล่าวรายงานพร้อมร่วม ตัดริบบิ้นปล่อยลูกโป่ง เปิดโครงการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกโตน อย่างเป็นทางการ โดยมีประชาชนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ในบริเวณน้ำตกโตน กันเป็นจำนวนมากโดยทางอสม และเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจเช็ควัดอุณหภูมิพร้อม ให้ผู้เข้ามาในบริเวณน้ำตกโตน ได้ใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน เชื้อไวรัส โควิด 19 อีกด้วย

นายวัชราวุธชัยชิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหารกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหารได้ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกโตนให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอมีระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน และได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกโตนในตำบลโคกหารซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ในตำบลโคกหาร ซึ่งมีลำธาร จะมีความยาว 390 M มีเส้นทางการเดินชมทัศนียภาพ ที่สวยงาม และมีจุดลงเล่นน้ำที่ปลอดภัย เปิดให้บริการแล้ว 3 แห่งในเส้นทางลำธารของน้ำตกโตน ซึ่งส่งผลให้น้ำตกโตน จะเป็นที่รู้จัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ท่องเที่ยวรู้จักและให้ความสนใจ ประชาชนในตำบลโคกหาร

"น้ำตกโตน" @โคกหาร แหล่งธารน้ำพุร้อนเย็น

และพื้นที่ใกล้เคียงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ใช้งบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดใหม่ให้มีความหลากหลาย และปรับปรุงภูมิทัศน์จุดเก่าที่เสื่อมสภาพ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งได้มีความพร้อมแล้วในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น โดยปีที่ผ่านมา ได้มีประชาชนในพื้นที่ประชาชนใกล้เคียง ทั้งในจังหวัดกระบี่ และต่างจังหวัด และที่เดินทางเข้ามาเป็นกรุ๊ปทัวร์เข้ามาชมทัศนียภาพ และลงเล่นน้ำ วันละไม่ต่ำกว่า 2,000 คน

"น้ำตกโตน" @โคกหาร แหล่งธารน้ำพุร้อนเย็น

"น้ำตกโตน" @โคกหาร แหล่งธารน้ำพุร้อนเย็น

แต่หลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรค ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง แต่ในส่วนของการดูแลความปลอดภัย จัดให้มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 นาย คอยดูแลนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่เดินทางเข้ามา โดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06:00 น.ถึง 18.00 น ทุกวัน

ข่าว โกเมธ มากผล

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE