เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2560

2302
views

เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 อลังการตำนานเมืองนครศรีธรรมราช อย่างยิ่งใหญ่

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมจัดงานมหาสงกรานต์ แห่นางดาน เมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2560 ณ สวนศรีธรรมาโศกราชและสนามหน้าเมือง เน้นความเข้มขลัง พลังศรัทธาและเรื่องราวแบบโบราณ โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ มหามงคลแห่งชีวิต พุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ชมพิธีแห่นางดาน อลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในเมืองไทย โดยมีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมดังนี้

วันที่ 11 เมษายน 2560
เวลา 09.30 น. พิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
เวลา 16.00 – 21.00 น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง
ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช
เวลา 14.00 – 17.00 น. พิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๖ แหล่ง
เวลา 17.30 น. พร้อมกันบริเวณมณฑลพิธี
เวลา 18.00 น. พิธีบวงสรวงเทวาภิเษก
เวลา 16.00 – 21.00 น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง
ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
วันที่ 13 เมษายน 2560
เวลา 06.30 น. ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ไทย (พระสงฆ์จำนวน 49 รูป)
ณ สนามหน้าเมือง
เวลา 10.30 น. อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐาน ณ สนามหน้าเมือง
เวลา 16.00 – 21.00 น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง
ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์, การละเล่นต่างๆ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
วันที่ 14 เมษายน 2560
เวลา 17.00 น. พิธีบวงสรวงพระอิศวร ณ ฐานพระสยม บริเวณตลาดท่าชี
เวลา 18.00 น. ตั้งขบวนพิธีแห่นางดาน ณ ฐานพระสยม เคลื่อนที่ไปสวนศรีธรรมาโศกราช
เวลา 19.00 น. การแสดง แสง เสียง สีผสม อลังการนางดานตำนานเมืองนครฯ
เวลา 16.00 – 21.00 น. มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
วันที่ 15 เมษายน 2560
เวลา 16.00 – 21.00 น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง
ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880 -131 และ 132 หรือ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล โทร 075-342880-2 ต่อ 129 ในเวลาราชการ

 มหาสงกรานต์ - แห่นางดาน เมืองนคร

ข่าว/ปาริสา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE