ฟ้าทลายโจร มีสารสกัดยับยั้งและฆ่าไวรัสได้

1548
views
ฟ้าทลายโจร มีสารสกัดยับยั้งและฆ่าไวรัสได้

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุ ฟ้าทลายโจรมีสารสกัดยับยั้งและฆ่าไวรัสได้ พร้อมแนะไม่ควรกินยาฟ้าทะลายโจรติดต่อกันเกิน 5 วัน

นายแพทย์ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงกรณีการใช้พืชสมุนไพร“ฟ้าทลายโจร” เพื่อรักษาโรคโควิด-19 ว่า ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จากการติดโรคโควิด-19

จึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกันโรคโดยที่ยังไม่มีอาการเพราะไม่มีผลในการป้องกันแต่ให้รับประทานทันทีเมื่อเริ่มมีอาการคล้ายอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ มีไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ฟ้าทลายโจร มีสารสกัดยับยั้งและฆ่าไวรัสได้

นอกจากนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยังได้ร่วมกับสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และองค์การเภสัชกรรม ศึกษานำร่องผลของยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคโควิด- 19 ระดับความรุนแรงน้อย ในระหว่าง เดือนเมษายน– กรกฎาคม 2563 รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด

โดยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่ 65 ไร่ ให้ได้วัตถุดิบ 50,000 กิโลกรัม สำรองไว้ 1 ล้านแคปซูล สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลรักษาผู้ป่วย และได้ประสานภาคธุรกิจเตรียมการผลิตเพิ่มด้วย

ฟ้าทลายโจร มีสารสกัดยับยั้งและฆ่าไวรัสได้

ด้านเภสัชกร อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงข้อแนะนำในการใช้ยาฟ้าทลายโจรเพิ่มเติมว่า ไม่ควรกินยาติดต่อกันเกิน 5 วัน และต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่คนใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม

หากกินยาฟ้าทะลายโจรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในสองวันควรรีบไปพบแพทย์ สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร 0-2149-5678

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE