สำนักศิลปากร ยืนยัน พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน มีอายุกว่า 1,000 ปี

2601
views

ผลการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณ ในการขุดค้นครั้งที่ 2 สำนักศิลปากร ยืนยันว่า พระบรมธาตุมีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี จึงเตรียมนำประกอบรายงานทางวิชาการเพื่อเป็นมรดกโลก

วันนี้ (22 มี.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิสูจน์อายุและความเก่าแก่ขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ซึ่งจะประกอบเป็นรายงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก ได้นำหลักฐานที่ขุดค้น 8 จุดสำคัญ รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เข้าสู่การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

นายอาณัฐ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ระบุผลการวิเคราะห์อายุทางโบราณคดี จากหลักฐานแบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ คือ 1,000 ปี 700 ปี และ 500 ปี

โดยกลุ่มแรก 1,000 ปี เป็นการขุดค้นบริเวณดั้งเดิมคือ ทางเดินโบราณสู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ที่วิหารโพธิ์พระเดิม วิหารโพธิ์ลังกา

กลุ่ม 700 ปี เป็นยุคการซ่อมแซมปรับปรุงก่อสร้างเพิ่มเติม เสริมฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในช่วงสุโขทัย และกลุ่ม 500 ปี สมัยอยุธยา ได้ก่อสร้างระเบียงคต วิหารหลวง วิหารธรรมศาลา

ส่วนหลักฐานที่สอดคล้องคือ ศิลาจารึกหลักที่ 1 กรุงสุโขทัย ระบุไว้ชัดเจนว่า “พ่อขุนรามคำแหง กระทำโอยทานแก่มหาเถรสังฆราชปราชญ์ เรียนจบปิฎกไตรหลวก กว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมา” อันหมายความว่า พระเถรานุเถระปราชญ์ผู้รู้ไตรปิฎก ล้วนแต่เดินทางมาจากเมืองศรีธรรมราช


ที่มา – news.thaipbs.or.th/content/261056

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE