ชาวคีรีวง ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำตก

2837
views
ชาวคีรีวง ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำตก

ชาวคีรีวง เมืองนครศรีฯผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำตกนำไปใช้ในโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติไม่มีมลพิษและทำลายระบบนิเวศน์

เมื่อวันที่31มี.ค.60นายสุรเชษฐ์ หรดี พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายฉัตรชัย คุณโลหิต หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและประเมินผลยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มกังหันน้ำคีรีวง 59 ที่สวนเปี่ยมสุขคีรีวง ม.10 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ของนายณรงค์ เอียดสุวรรณ ซึ่งอยู่กลางหุบเขาที่สูงชัน ที่ชาวสวนทำมาหากินผสมผสานกับป่าธรรมชาตินายณรงค์ได้นำชมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำหรือน้ำตกที่ส่งน้ำผ่านท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ระยะทางประมาณ 600 เมตร จากแหล่งต้นน้ำบนภูเขาสูงระดับความสูงประมาณ 50 เมตร ลงมาเข้าเจนเนอเรเตอร์ ขนาด 300 วัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ ซึ่งสามารถเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผ่านสายไฟฟ้านำไปใช้ในครัวเรือน และโฮมสเตย์ ทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หม้อหุงข้าว เปิดโทรทัศน์ รวมทั้งต้มน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ

สำหรับสวนเปี่ยมสุข คีรีวง ของนายณรงค์ จัดเป็นโฮมสเตย์ที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังน้ำที่ผลิตขึ้นเองของกลุ่มวิสาหกิจกังหันน้ำคีรีวง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ ซึ่งได้จัดที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว มีกระท่อมเล็กๆ และสถานที่ตั้งเต้นท์ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของชาวคีรีวงที่ผลิตไฟฟ้ามาใช้ในโฮมสเตย์ได้อย่างลงตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และไม่มีมลพิษ เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่หลงใหลธรรมชาติ

นายฉัตรชัย คุณโลหิต หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและประเมินผลยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานโดยกองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน เก็บเงินภาษีจากการใช้น้ำมัน นำมาสนับสนุนชุมชน ภาคอุตสาหกรรม SME และส่วนราชการ ดำเนินการในรูปแบบประชารัฐ เริ่มจากชุมชนดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน เช่นที่บ้านคีรีวงบางจุดที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

ชาวคีรีวง ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำตก

“จึงได้มีคิดค้นนำพลังงานน้ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเอง กองทุนกองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุน 60% จัดทำโครงการ และชุมชนออก 40% รวมแล้วใช้งบจัดทำกว่า 3,800,000 บาท ทำให้ชุมชน 83 ครัวเรือน สามารถคืนทุนภายในเวลา 7-8 ปี เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของและสร้างความภูมิใจให้กับชุมชน สอดคล้องกับทิศทางของประเทศที่เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทน” นายฉัตรชัยฯ กล่าว

ด้านนายสุรเชษฐ์ หรดี พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา มีความตื่นตัวนำพลังงานน้ำมาใช้ประโยชน์ ทำให้มีไฟฟ้าใช้ ช่วยลดค่าไฟฟ้า เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน มีชุมชนจากหลายจังหวัดเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของและสร้างความภูมิใจให้กับคนในชุมชน ช่วยลดรายจ่าย พร้อมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวบ้านได้พร้อมๆ กัน

ขณะที่นายวิรัตน์ ตรีโชติ เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจกังหันน้ำคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ชุมชนได้เรียนรู้ปฏิบัติจริง มีนักวิชาการเข้ามาให้คำแนะนำโครงการกังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถตอบโจทย์ชาวคีรีวงได้ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจกังหันน้ำคีรีวงจำนวน 83 ราย และยังมีผู้สนใจอีก 30 รายสมัครเข้าร่วมโครงการ และได้ขยายผลเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงต่อไปด้วย.
ที่มา – posttoday.com/social/env/487823

ชาวคีรีวง ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำตก

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE