ชาวพุทธมาเลย์นับพัน นำบุตรหลานบวชหน้าพระบรมธาตุนคร

2987
views
ชาวพุทธมาเลย์นับพัน นำบุตรหลานบวชหน้าพระบรมธาตุนคร

ชาวพุทธจากประเทศมาเลเซียนับพันคน พาบุตรหลานมาบรรพชา-อุปสมบท และบวชศีลจาริณี ที่ต่อหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช-เชื่อได้บวชต่อหน้าพระพักตร์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

ชาวพุทธมาเลย์นับพัน นำบุตรหลานบวชหน้าพระบรมธาตุนคร

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 21 เม.ย. 2560 ที่วัดหน้าพระบรมธาตุ (วัดหน้าธาตุ) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับคณะชาวมาเลเซียที่นับถือศาสนาพุทธจากรัฐปีนัง เคดาห์หรือไทรบุรี และเปอร์ลิส ซึ่งเดินทางด้วยรถบัส จำนวน 18 คัน รถตู้และรถยนต์ส่วนบุคคลอีกหลายสิบคัน รวมประมาณกว่า 1,000 คน พาบุตรหลานมาประกอบพิธีบรรพชา-อุปสมบท และบวชศีลจาริณี จำนวน 50 คน ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสกล ได้ร่วมในขบวนแห่นาคจากวัดหน้าพระบรมธาตุ ซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นำด้วยขบวนกลองยาวผ่านลานโพธิ์ และแห่นาครอบพระวิหารหลวงอย่างสนุกสาน และมีการโปรายทานหว่านกัลปพฤกษ์

ชาวพุทธมาเลย์นับพัน นำบุตรหลานบวชหน้าพระบรมธาตุนคร

จากนั้นได้มีการนำนาคเข้าสู่วิหารหลวง เพื่อประกอบพิธีทำขวัญนาคและประกอบพิธีบรรพชา-อุปสมบท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำมานานนับ 100 ปี มีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธี มีเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช และตำรวจท่องเที่ยว คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย

ชาวพุทธมาเลย์นับพัน นำบุตรหลานบวชหน้าพระบรมธาตุนคร

นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าชาวมาเลเซียดังกล่าวส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนและเชื้อสายไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของมาเลเซีย มีความตั้งใจเดินทางมาทำบุญที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยพลังของความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระบรมธานตุเจดีย์ วัดพำระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญของพุทธศาสนา โดยชาวมาเลเซียที่นับถือพุทธศาสนาจะอบรม สั่งสอนและปลูกฝังบุตรหลานให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระบรมธาตุเจดย์ นครศรีธรรมราช ซึ่งชาวพุทธทั่วไปเชื่อว่า ถ้าได้กราบไหว้สักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชให้ครบ 9 ครั้ง คือปีละครั้ง ช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี เมื่อครบ 9 ครั้งแล้วจะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ มีโชคลาภ และชีวิตครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข และยิ่งถ้าไปเขาพิธีบรรพชา-อุปสมบทต่อหนาองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชด้วยแล้ว ถือว่าได้กระทำในสิ่งที่เป็นมหามงคลแก่ชีวิต ๆด้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธองค์ พระศาสดาแห่งพุทธศาสนา จะยิ่งได้บุญกุศลอย่างใหญ่หลวง การได้บวชต่อหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ เปรียบเสมือนได้บวชต่อหน้าพระพักตร์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวพุทธในมาเลเซียจึงถือเป็นประเพณีที่บุตรหลานจะต้องเดินทางมาเข้าพิธีบรรพชา-อุปสมบทที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์มาเป็นประจำทุกปี โดยหลังจากบรรพชา-อุปสมบทแล้วก็จะเดินทางกลับไปจำวัดที่วัดต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซียต่อไป

ชาวพุทธมาเลย์นับพัน นำบุตรหลานบวชหน้าพระบรมธาตุนคร

“ซึ่งตนมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ ได้ร่วมเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับ ญาติกลับสู่เมืองนครฯอีกครั้ง วันนี้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ทุกคนต่างมีความรู้สึกว่าชาวมาเลเซียทุกท่านเปรียบเสมือนญาติพี่น้องที่มีความสัมพันธ์ กันมายาวนาน ถึงแม้ทุกท่าน อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ยังมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการเดินทางมาร่วมสืบทอดพุทธศาสนา โดยทุก ๆ ปี จะนำลูกหลาน มาบรรพชา อุปสมบท โดยพร้อมเพียงกัน ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานนับร้อยปี พร้อมด้วยการนำญาติโยมมากราบสักการะ องค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนคร ซึ่งถือว่าเป็นปูชนีสถาน ศูนย์กลางทางพุทธศาสนา ที่เราต่างให้ความเคารพบูชาอย่างสูง”

ชาวพุทธมาเลย์นับพัน นำบุตรหลานบวชหน้าพระบรมธาตุนคร

นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า การเดินทางนำลูกหลานมาอุปสมบทในปีนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเมื่อทราบว่า มีทั้งการบรรพชาอุปสมบท และบวชศีลจาริณีมากถึง 50 รูป พร้อมทั้งมีสมาชิกเดินทางมาร่วมบุญอีกนับพันคน สามารถชี้วัดให้เห็นถึงพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ที่ทุกท่าน มีต่อพระองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นแบบอย่างให้แก่พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังทราบว่าวัดไทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย นอกจากจะมีการสอนธรรมศึกษาให้แก่เยาวชนแล้ว ยังมีการถ่ายทอดภาษาไทย และภาษาถิ่นให้แก่ลูกหลานให้สืบทอดวัฒนธรรมด้านภาษาอีกด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในที่สุด.

ชาวพุทธมาเลย์นับพัน นำบุตรหลานบวชหน้าพระบรมธาตุนคร

ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช
21 เม.ย.2560

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE