เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

2577
views
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

นครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย และเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุฃุวรมหาวิหาร หรือวัดประจำอำเภอทุกอำเภอ หรือวัดใกล้บ้านทุกแห่ง

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เวลา 17.30 น. โดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ดังนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัยและเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดประจำอำเภอทุกอำเภอ หรือวัดใกล้บ้านทุกแห่งโดยพร้อมเพรียงกัน โดยรับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สำหรับการแต่งกายชุดสีขาวติดเครื่องหมายไว้ทุกข์ หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาว หรือสีนวล ลดละเลิกอบายมุข ตลอดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE