ห้ามพลาด!! ตักบาตรเดือนเกิดสาธิต แบบชีวิตวิถีใหม่ #หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

855
views
ตักบาตรเดือนเกิดสาธิตแบบชีวิตวิถีใหม่

ตักบาตรเดือนเกิดครั้งนี้ ขอเชิญทุกคนร่วมทำบุญได้ทั้งแบบ On line และ On ground (เฉพาะเจ้าภาพและผู้ที่ลงทะเบียน) ที่สวนโมกข์กรุงเทพ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

ตักบาตรเดือนเกิดครั้งนี้ ขอเชิญทุกคนร่วมทำบุญได้ทั้งแบบ On line และ On ground (เฉพาะเจ้าภาพและผู้ที่ลงทะเบียน) ที่สวนโมกข์กรุงเทพ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
LIVE ทางเพจหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในเครือข่าย ๑๕ วัด และสมทบโรงทาน ๕ โรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

งานตักบาตรเดือนเกิดครั้งนี้ ได้จัดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐ – ๔๐ คน โดยกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid–19 ในส่วนของการทดลองเปิดพื้นที่นั้น ประกอบด้วย

ตักบาตรเดือนเกิดสาธิตแบบชีวิตวิถีใหม่

๑ เจ้าภาพร่วมตักบาตร ณ หอจดหมายเหตุพุทธาส อินทปัญโญ ลง ทะเบียน ได้ที่ https://register.bia.or.th/firstweek.php โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อประสานงานก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าภาพเดือนเกิด สมทบ ๒,๕๐๐ บาท สมทบจัดพิมพ์หนังสือธรรมะใกล้มือและการเป็นสมาชิก และสมทบค่าหนังสือถวายวัดต่างๆ

๒. ร่วมสมทบการทำบุญ และบริจาคสำหรับสนับสนุนงานหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ มิ.ย. นี้ ชื่อบัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 111 – 296295 – 8

๓. สมทบทำบุญตามกำลัง แจ้งการบริจาคมาได้ที่ [email protected]
ระบุชื่ออีเมล “ตักบาตรออนไลน์ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓” หรือ หากต้องการบริจาค ให้ระบุว่า “บริจาค”
(หากท่านมีความประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตร โปรดระบุชื่อ-นามสกุลและที่อยู่จัดส่งด้วย)

ตักบาตรเดือนเกิดสาธิตแบบชีวิตวิถีใหม่

กำหนดการตักบาตรเดือนเกิดสาธิตแบบชีวิตวิถีใหม่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๓
๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น.กล่าวต้อนรับและแนะนำการเข้ามาใช้บริการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น. ปรารภงานตักบาตรออนไลน์ โดย นพ.บัญชา พงษ์พานิช
๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๐ น. พิธีกรกราบอาราธนาพระสงฆ์ร่วมศาสนพิธีผ่านทางออนไลน์ แนะนำคณะสงฆ์ทั้ง ๕ รูป ดังนี้ พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ ประธานกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม, พระมหาบุญงาม ฐานทัตโต วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร, พระครูสิริธรรมมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธัมโม) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช, พระมานพ มานิโต วัดธารน้ำไหล จ.สุราษฎร์ธานีพระปลัดอานนท์ กันตวีโร วัดทอง กรุงเทพมหานคร
๐๙.๑๐ – ๐๙.๑๕ น. บูชาพระรัตนตรัย-สมาทานไตรสรณคมน์และศีลห้า-อาราธนาธรร๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. ปรารภธรรรม โดย พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ ประธานกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม ๐๙.๓๐ – ๐๙.๓๕ น. ตัวแทนเจ้าภาพถวายสังฆทาน
๐๙.๓๕ – ๐๙.๔๐ น. กล่าวคำถวายสังฆทาน
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๕ น. สัมโมทนียกถา โดย พระมหาบุญงาม ฐานทัตโต วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร, พระครูสิริธรรมมาภิรัต วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช , พระมานพ มานิโต วัดธารน้ำไหล จ.สุราษฎร์ธานี , พระปลัดอานนท์ กันตวีโร วัดทอง กรุงเทพมหานคร
๑๐.๑๕ – ๑๐.๒๐ น. คณะสงฆ์ให้พร (ภาษาบาลี)
๑๐.๒๐ – ๑๐.๕๐ น. พิธีกรนำเข้าสู่การทำวัตรเช้า สวดมนต์บทพิเศษ (เทปบันทึก) โดย พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม , เจ้าภาพร่วมถวายเพลพระ
๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ น. พิธีกร แจ้งรายละเอียดการรับบริจาค , จบกิจกรรม

วิธีการ
๑.ผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐ – ๔๐ คน ๑) เจ้าภาพ ๕ ครอบครัว (ครอบครัวละ ๑ – ๔ คน) ๒) เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน ๓) ธรรมภาคี ๑๐ คน
๒.เจ้าภาพร่วมตักบาตร ณ หอจดหมายเหตุพุทธาส อินทปัญโญ ลงทะเบียน ได้ที่ https://register.bia.or.th/firstweek.php โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อประสานงานก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓.แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการและวิธีการใช้บริการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

รายชื่อวัดที่ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑๕ วัด และสมทบทำบุญ ๕ โรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดังนี้
๑. วัดป่าโนนกุดหล่ม อ.โพนเขวา จ.ศรีสะเกษ
๒. วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
๓. วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชานี
๔. วัดภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๕. วัดป่านาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
๖. วัดธารน้ำไหล จ.สุราษฎร์ธานี
๗. วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
๘. วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
๙. วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช
๑๐. วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช

วัดที่ออกโรงทาน
๑. วัดโพธิ์เผือก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
๒. วัดทอง กรุงเทพฯ
๓. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร
๔. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
๕. วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 094-894-4554 (ฝ่ายเผยแผ่) fb : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / Line : @suanmokkh_bangkok / www.bia.or.th หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ จะจัดสรรปัจจัยและรายงานให้ทราบในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนจนถึงมือผู้รับ ติดต่อสอบถาม โทร ๐๙๔ ๘๙๔ ๔๕๕๔ (ฝ่ายกิจกรรม)

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE