เตรียมการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

1660
views
พระธาตุนครศรีธรรมราช


วันนี้(9 พ.ค.60) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมการเตรียมการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือพร้อมเพรียงกัน

การเตรียมการเพื่อดำเนินการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีขึ้นหลังจากเมื่อประมาณปี 2557 ได้เกิดรอยคราบสีคล้ายสนิมบริเวณปลียอดทองคำ และทางจังหวัดได้ดำเนินการติดตั้งนั่งร้านเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งพบว่าสีเข้มที่ปรากฏบนปล้องไฉนเป็นทางยาวเกิดจากออกไซต์ของตะกั่ว(Pb) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากตะกั่ว และออกซิเจน โดยแนวทางการบูรณะในปัจจุบัน คือต้องรื้อแผ่นทองคำบริเวณยอดพระบรมธาตุเจดีย์ออก และดำเนินการตามขั้นตอน ประกอบด้วย งานสำรวจ กะสวน และลอกลาย ,งานขัดล้างทำความสะอาด และงานผิวปูนฉาบ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช วงเงิน 2.7 ล้านบาท และสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร วงเงิน 17 ล้านบาท มีกำหนดดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 พฤษภาคม 2560

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE