นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม

1942
views
นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เปิดตัวโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี ภายใต้แคมเปญ “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ในปี 2560 ร้อยละ 10

วันนี้(15 พ.ค.60) ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชาคริต สังขนิตย์ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช นางชนันธร ธนานราสิน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช และนายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี ภายใต้แคมเปญ “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด การสร้างรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น และการมอบประสบการณ์ที่ “ดีกว่าเดิม” ให้แก่นักท่องเที่ยว

นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิมโดยสร้างการรับรู้ถึงความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่กระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยศักยภาพและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดให้มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่อสร้างโอกาสการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ พร้อมนำเสนอเนื้อหาสาระที่เจาะลึก ตรงประเด็นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แคมเปญ “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” คาดหวังที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวได้รับจากการเดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สัมผัสนครศรี รู้จักเมืองดี๊ดี ที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ในปี 2560 ร้อยละ 10 และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานนะ เป็นเมืองท่องเที่ยวสมัยใหม่ มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มา – ส.ปชส. นครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE